Vé xe từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh ngày 17/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 07:00 - 23:59
Thời gian: 16:59
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Mai Linh 11:00 - 01:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 715.000
Hoàng Long 11:00 - 03:59
Thời gian: 16:59
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Mai Linh 17:00 - 07:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 715.000
Hoàng Long 13:00 - 05:59
Thời gian: 16:59
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 15:00 - 07:59
Thời gian: 16:59
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 19:30 - 13:07
Thời gian: 17:37
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 21:30 - 12:27
Thời gian: 14:57
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Thịnh Hồng 05:00 - 14:00
Thời gian: 09:00
Sơn Tây Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Tuấn Duyên 07:00 - 14:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000
Nam Quân 07:00 - 14:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 700.000
HTX xe khách Trung Nam 08:00 - 19:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Ngọc Lễ 09:00 - 18:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Vĩnh Yên 09:00 - 01:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 850.000
Tín Nghĩa 09:00 - 15:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 850.000
Hiền Phước 10:00 - 00:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Thu Khuyên 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Thành Thương 10:00 - 17:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 760.000
Hiền Phương 10:30 - 02:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 850.000
A Ba 10:30 - 16:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
Phượng Hoàng 11:00 - 17:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 890.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Hoàng Long 01:00 - 17:57
Thời gian: 16:57
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
An Bình 13:00 - 18:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 830.000