Vé xe từ Hà Nội đi Hải Phòng ngày 18/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Inter Bus Lines 06:45 - 11:45
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội VP Cát Bà Giường nằm Limo X 40 chỗ (WC) 350.000
Cát Bà Express 08:15 - 11:35
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 450.000
Inter Bus Lines 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội VP Cát Bà Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Cát Bà Express 11:45 - 15:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 450.000
Inter Bus Lines 13:00 - 18:00
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội VP Cát Bà Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Cát Bà Express 14:45 - 18:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 450.000
Cát Bà Express 16:00 - 19:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 450.000
Hải Âu 12:30 - 14:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hoàng Long 05:20 - 09:15
Thời gian: 03:55
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Hoàng Long 07:20 - 11:15
Thời gian: 03:55
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 270.000
Hoàng Long 11:20 - 15:15
Thời gian: 03:55
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 270.000
Hoàng Long 13:20 - 17:15
Thời gian: 03:55
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 270.000
Hoàng Long 05:20 - 08:30
Thời gian: 03:10
Bến xe Nước Ngầm Bến tàu Đình Vũ Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Hoàng Long 07:20 - 10:30
Thời gian: 03:10
Bến xe Nước Ngầm Bến tàu Đình Vũ Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Hoàng Long 11:20 - 14:30
Thời gian: 03:10
Bến xe Nước Ngầm Bến tàu Đình Vũ Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Hoàng Long 13:20 - 16:30
Thời gian: 03:10
Bến xe Nước Ngầm Bến tàu Đình Vũ Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Phố Cổ Trung tâm T.T Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Phố Cổ Trung tâm T.T Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Phố Cổ Trung tâm T.T Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Hoàng Long 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 08:20 - 09:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 09:20 - 10:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 10:20 - 11:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 12:20 - 13:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 13:20 - 14:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 14:20 - 15:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 15:20 - 16:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 16:20 - 17:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 17:20 - 18:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 18:20 - 19:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 19:20 - 20:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Cát Bà Express 11:45 - 15:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà VIP Fuso Rosa 19 chỗ 680.000
Ô Hô 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Anh Huy (Đất Cảng) 05:40 - 07:25
Thời gian: 01:45
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạc Long Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Xuân Sơn 06:30 - 07:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Phía Bắc Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Daiichi Travel 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Vp Hà Nội VP Cát Bà Ghế ngồi 29 chỗ VIP 300.000
Hoàng Ngân 10:15 - 12:35
Thời gian: 02:20
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Hải Phòng 10:45 - 13:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Ngọc Huyền 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phía Bắc Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Văn Minh (Hải Phòng) 11:30 - 13:30
Thời gian: 02:00
Hà Nội Thủy Nguyên Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Ô Hô 05:00 - 07:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Hoàng Ngân 12:10 - 14:40
Thời gian: 02:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 75.000