Vé xe từ Hà Nội đi Hải Phòng ngày 13/08/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cát Bà Express 07:30 - 10:50
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Cát Bà Express 11:00 - 14:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Cát Bà Express 14:00 - 17:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Hải Âu 12:30 - 14:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hoàng Long 05:20 - 09:45
Thời gian: 04:25
Hà Nội Hải Phòng Tàu cao tốc 250.000
Hoàng Long 06:30 - 06:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 07:20 - 11:45
Thời gian: 04:25
Hà Nội Hải Phòng Tàu cao tốc 280.000
Hoàng Long 07:30 - 07:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 08:30 - 08:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 09:30 - 09:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 10:00 - 11:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 10:30 - 10:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 11:00 - 12:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 11:05 - 12:35
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 11:20 - 15:45
Thời gian: 04:25
Hà Nội Hải Phòng Tàu cao tốc 280.000
Hoàng Long 11:30 - 13:00
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 12:30 - 12:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 13:20 - 17:45
Thời gian: 04:25
Hà Nội Hải Phòng Tàu cao tốc 280.000
Hoàng Long 13:30 - 15:00
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 14:30 - 14:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 15:30 - 15:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 16:30 - 16:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 17:30 - 17:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 18:30 - 18:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 19:00 - 19:00
Thời gian: 00:00
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 19:30 - 21:00
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Phòng Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 05:20 - 09:15
Thời gian: 03:55
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Hoàng Long 07:20 - 11:15
Thời gian: 03:55
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 280.000
Hoàng Long 11:20 - 15:15
Thời gian: 03:55
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 280.000
Hoàng Long 13:20 - 17:15
Thời gian: 03:55
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 280.000
Hoàng Long 05:20 - 08:30
Thời gian: 03:10
Bến xe Nước Ngầm Bến tàu Đình Vũ Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Hoàng Long 07:20 - 10:30
Thời gian: 03:10
Bến xe Nước Ngầm Bến tàu Đình Vũ Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Hoàng Long 11:20 - 14:30
Thời gian: 03:10
Bến xe Nước Ngầm Bến tàu Đình Vũ Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Hoàng Long 13:20 - 16:30
Thời gian: 03:10
Bến xe Nước Ngầm Bến tàu Đình Vũ Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Phố Cổ Trung tâm T.T Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Phố Cổ Trung tâm T.T Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Phố Cổ Trung tâm T.T Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Hoàng Long 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 08:20 - 09:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 09:20 - 10:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 10:20 - 11:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 12:20 - 13:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 13:20 - 14:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 14:20 - 15:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 15:20 - 16:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 16:20 - 17:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 17:20 - 18:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 18:20 - 19:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 19:20 - 20:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Inter Bus Lines 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội VP Cát Bà Limousine 9 chỗ VIP 450.000
Hoàng Long 06:30 - 07:55
Thời gian: 01:25
Vp Hà Nội Vp Hải Phòng VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Hoàng Long 06:30 - 07:45
Thời gian: 01:15
Vp Hà Nội Vp 726 Thiên Lôi HP VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Hoàng Long 06:30 - 07:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Văn Phòng 726 Phạm Văn Đồng HP VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Hoàng Long 06:40 - 07:45
Thời gian: 01:05
VP 21 Vĩnh Tuy HN Vp 726 Thiên Lôi HP VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Hoàng Long 06:40 - 07:30
Thời gian: 00:50
VP 21 Vĩnh Tuy HN Văn Phòng 726 Phạm Văn Đồng HP VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Hoàng Long 06:40 - 07:55
Thời gian: 01:15
VP 21 Vĩnh Tuy HN Vp Hải Phòng VIP Limousine 9 chỗ 160.000