Vé xe từ Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh ngày 22/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xuân Tùng 09:00 - 05:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 350.000
Xuân Tùng 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 350.000
Hoàng Long 02:30 - 00:15
Thời gian: 21:45
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 04:45 - 04:32
Thời gian: 23:47
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 13:10 - 12:27
Thời gian: 23:17
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 13:50 - 13:37
Thời gian: 23:47
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 16:10 - 15:57
Thời gian: 23:47
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 450.000
Mai Linh 17:00 - 15:00
Thời gian: 22:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 400.000
Ngân Nghĩa 09:00 - 05:00
Thời gian: 20:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 360.000
Phi Hiệp 11:00 - 09:00
Thời gian: 22:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 445.000
Quốc Tín 07:00 - 03:00
Thời gian: 20:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 45 chỗ 380.000
Cẩm Vân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
VP Đà Nẵng Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 42 Chỗ 380.000
Lovabus 18:00 - 17:00
Thời gian: 23:00
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 450.000
Phương Trang 10:15 - 08:15
Thời gian: 22:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 43 chỗ 355.000
A Tỷ 09:00 - 05:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 350.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 06:40
Thời gian: 19:40
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 360.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 13:10
Thời gian: 19:40
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 360.000
Thảo Quyên 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Phòng vé Thảo Quyên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hương Ty 06:30 - 00:30
Thời gian: 18:00
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 08:30 - 02:30
Thời gian: 18:00
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 43 chỗ 320.000
Đình Nhân 11:00 - 07:30
Thời gian: 20:30
VP Đà Nẵng VP HCM Giường nằm 40 chỗ 400.000
Minh Phương 07:30 - 03:30
Thời gian: 20:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 450.000