Vé xe từ Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh ngày 18/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xuân Tùng 09:00 - 05:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 300.000
Cẩm Vân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
VP Đà Nẵng Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 42 Chỗ 380.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 06:40
Thời gian: 19:40
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 360.000
Xuân Tùng 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 300.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 13:10
Thời gian: 19:40
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 360.000
Xuân Tùng 11:00 - 07:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 300.000
Quốc Tín 07:00 - 01:00
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 45 chỗ 300.000
Dương Thạnh 07:00 - 01:00
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Minh Phương 07:30 - 17:30
Thời gian: 10:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 440.000
Ngân Nghĩa 09:00 - 03:00
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 350.000
A Tỷ 09:00 - 01:00
Thời gian: 16:00
VP Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 350.000
Phương Trang 09:15 - 08:15
Thời gian: 23:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 365.000
Thảo Quyên 10:00 - 01:00
Thời gian: 15:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Nhà xe Thảo Quyên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Đình Nhân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Đà Nẵng Tp Hồ Chí Minh Giường nằm 40 chỗ 380.000
Phi Hiệp 13:00 - 11:00
Thời gian: 22:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 450.000
Mai Linh 17:00 - 15:00
Thời gian: 22:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 400.000
Lovabus 18:00 - 17:00
Thời gian: 23:00
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 450.000
Hoàng Long 00:12 - 23:59
Thời gian: 23:47
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 450.000
An Bình 04:00 - 18:00
Thời gian: 14:00
Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 450.000
Hoàng Long 02:45 - 02:32
Thời gian: 23:47
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 13:10 - 12:27
Thời gian: 23:17
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 13:20 - 13:07
Thời gian: 23:47
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 18:10 - 17:57
Thời gian: 23:47
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 450.000