Thái Nguyên

Địa chỉ
 Trụ sở: P. Đồng Quang, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Thông tin nhà xe Thái Nguyên

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Cầu Rào Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 02803 855 685 02803 855 685
Bến Xe Phú Thọ Phường Phong Châu, Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ 02803 855 685 02803 855 685
Bến xe Thái Nguyên Đường Lương Ngọc Quyên, phường Quang Trung, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 02803 855 685 02803 855 685
Bến Xe Tuyên Quang 95 Chiến thắng Sông Lô, Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang 02803 855 685 02803 855 685
Bến Xe Bắc Ninh Số 13 Nguyễn Du, Ninh Xá, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 02803 855 685 02803 855 685
Bến Xe Khách Ninh Giang Thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương 02803 855 685 02803 855 685