Quang Minh

Địa chỉ
 Trụ sở: số 13 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Thông tin nhà xe Quang Minh

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Cầu Rào Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 0313 853 152 0313 853 152
Bến Xe Lạng Sơn Số 28A, Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại , Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn 0313 853 152 0313 853 152