Phú Cừ

Địa chỉ
 Trụ sở: Đình Cao, Phù Cừm,, Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

Thông tin nhà xe Phú Cừ

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Cầu Rào Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 0912 492 245 0912 492 245
Bến xe khách La Tiến La tiến,Hưng Yên, Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên 0912 492 245 0912 492 245