Minh Hạnh

Địa chỉ
 Trụ sở: 92 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin nhà xe Minh Hạnh

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
VP Bồng Sơn 155 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Tỉnh Bình Định 0984 071 718 - 0913 438 437 0984 071 718 - 0913 438 437
VP Tân Bình 92 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 0984 071 718 - 0913 438 437 0984 071 718 - 0913 438 437