Ka Long

Địa chỉ
 Trụ sở: Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin nhà xe Ka Long

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Móng Cái Đường Hùng Vương, Phường Ka Long, Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh 01677 388 388 01677 388 388
Bến xe Giáp Bát Km6 đường Giải phóng, Hoàng Mai, TP. Hà Nội 01677 388 388 01677 388 388