Hoàng Ngân

Địa chỉ
 Trụ sở: 38/233 Cát dài, Lê Chân, TP. Hải Phòng

Thông tin nhà xe Hoàng Ngân

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Cầu Rào Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 0936 851 859 - 0903 421 312 0936 851 859 - 0903 421 312
Bến xe Gia Lâm Số 9, đường Ngô Gia Khảm, Long Biên, TP. Hà Nội 0936 851 859 - 0903 421 312 0936 851 859 - 0903 421 312
Bến xe Yên Nghĩa null, Hà Đông, TP. Hà Nội 0936 851 859 - 0903 421 312 0936 851 859 - 0903 421 312