Hải Hậu

Địa chỉ
 Trụ sở: Xóm 1, Xã Hải Long,, Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Thông tin nhà xe Hải Hậu

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Cầu Rào Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 035 038 77 222 035 038 77 222
Bến Xe Hải Hậu Khu 1, Yên Định , Hải Hậu, Tỉnh Nam Định 035 038 77 222 035 038 77 222