Cường Lâm

Địa chỉ
 Trụ sở: Phường Ka Long, Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin nhà xe Cường Lâm

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Móng Cái Đường Hùng Vương, Phường Ka Long, Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh 01677 856 856 01677 856 856
Bến Xe Yên Bái Tổ 5, Phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Tỉnh Yên Bái 01677 856 856 01677 856 856