Bắc Sơn

Địa chỉ
 Trụ sở: Bến Xe Mỹ Đình, 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, TP. Hà Nội

Thông tin nhà xe Bắc Sơn

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Mỹ Đình 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, TP. Hà Nội (022) 355.1559 (022) 355.1559
Bến Xe Sơn La Tổ 1, Phường Quyết Tâm, Sơn La, Tỉnh Sơn La (022) 355.1559 (022) 355.1559
Bến xe Mường La Huyện Mường La, Mường La, Tỉnh Sơn La (022) 355.1559 (022) 355.1559