VP Trần Thủ Độ

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Trần Thủ Độ ngày 19/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngọc Ánh (Hà Nội) 16:35 - 04:35
Thời gian: 12:00
VP Trần Thủ Độ Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 15:30 - 05:30
Thời gian: 14:00
VP Trần Thủ Độ Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 320.000