Vp Thái Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Thái Bình ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
X.E Việt Nam 04:30 - 06:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 07:30 - 09:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 10:30 - 12:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 13:30 - 15:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 16:30 - 18:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Vp Thái Bình Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 130.000
X.E Việt Nam 04:30 - 06:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 07:30 - 09:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 10:30 - 12:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 13:30 - 15:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 16:30 - 18:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Vp Thái Bình Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 130.000
X.E Việt Nam 05:30 - 07:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 08:30 - 10:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 11:30 - 13:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 14:30 - 16:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 17:30 - 19:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 19:30 - 21:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 06:30 - 08:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 09:30 - 11:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 12:30 - 14:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 15:30 - 17:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 18:30 - 20:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 06:30 - 08:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 09:30 - 11:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 12:30 - 14:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 15:30 - 17:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 18:30 - 20:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 05:30 - 07:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 08:30 - 10:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 11:30 - 13:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 14:30 - 16:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 17:30 - 19:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Rạp Xiếc Trung Ương Xe VIP 9 Chỗ 130.000
X.E Việt Nam 19:30 - 21:15
Thời gian: 01:45
Vp Thái Bình Công viên Cầu Giấy Xe VIP 9 Chỗ 130.000