VP Tân Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Tân Bình ngày 21/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Minh Hạnh 13:00 - 03:00
Thời gian: 14:00
VP Tân Bình VP Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 250.000
Xuân Tùng 10:00 - 04:00
Thời gian: 18:00
VP Tân Bình Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 300.000
Xuân Tùng 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
VP Tân Bình Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 300.000
Xuân Tùng 10:00 - 01:00
Thời gian: 15:00
VP Tân Bình Quảng Ngãi Giường nằm 42 chỗ 270.000
Xuân Tùng 12:00 - 03:00
Thời gian: 15:00
VP Tân Bình Quảng Ngãi Giường nằm 42 chỗ 270.000
Xuân Tùng 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
VP Tân Bình VP Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 300.000
Xuân Tùng 12:00 - 08:00
Thời gian: 20:00
VP Tân Bình VP Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 300.000