VP Tân Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Tân Bình ngày 19/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xuân Tùng 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
VP Tân Bình Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 330.000
Hà Tuyên 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
VP Tân Bình Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 180.000
Thiện Thành Limousine 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 9 chỗ 250.000
Thiện Thành Limousine 19:00 - 01:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 9 chỗ 250.000
Xuân Tùng 12:00 - 08:00
Thời gian: 20:00
VP Tân Bình VP Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 330.000
Hà Tuyên 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
VP Tân Bình Đức Trọng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hà Tuyên 13:00 - 19:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình Phi Nôm Giường nằm 44 chỗ 160.000
Thiện Thành Limousine 12:00 - 18:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 9 chỗ 250.000
Thiện Thành Limousine 23:00 - 05:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 9 chỗ 250.000
Xuân Tùng 10:00 - 04:00
Thời gian: 18:00
VP Tân Bình Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 330.000
Hà Tuyên 22:00 - 02:00
Thời gian: 04:00
VP Tân Bình Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 130.000
Minh Hạnh 13:00 - 03:00
Thời gian: 14:00
VP Tân Bình VP Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Thiện Thành Limousine 17:00 - 23:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 9 chỗ 250.000
Xuân Tùng 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
VP Tân Bình VP Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 330.000
Hà Tuyên 22:00 - 02:50
Thời gian: 04:50
VP Tân Bình Di Linh Giường nằm 44 chỗ 130.000
Hà Tuyên 13:00 - 18:30
Thời gian: 05:30
VP Tân Bình Đức Trọng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Thiện Thành Limousine 11:00 - 17:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 9 chỗ 250.000
Thiện Thành Limousine 22:00 - 04:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 9 chỗ 250.000
Xuân Tùng 10:00 - 01:00
Thời gian: 15:00
VP Tân Bình Quảng Ngãi Giường nằm 42 chỗ 330.000
Hà Tuyên 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
VP Tân Bình Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 180.000
Hà Tuyên 13:00 - 17:50
Thời gian: 04:50
VP Tân Bình Di Linh Giường nằm 44 chỗ 130.000
Thiện Thành Limousine 09:00 - 15:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 9 chỗ 250.000
Thiện Thành Limousine 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 9 chỗ 250.000
Hà Tuyên 22:00 - 04:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình Phi Nôm Giường nằm 44 chỗ 160.000
Hà Tuyên 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
VP Tân Bình Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 130.000
Thiện Thành Limousine 14:00 - 20:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 9 chỗ 250.000