VP Tân Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Tân Bình ngày 13/12/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thiện Thành Limousine 21:50 - 04:00
Thời gian: 06:10
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 16 chỗ 200.000
Minh Hạnh 13:00 - 03:00
Thời gian: 14:00
VP Tân Bình VP Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Thiện Thành Limousine 12:50 - 19:00
Thời gian: 06:10
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine giường nằm 20 chỗ 280.000
Thiện Thành Limousine 08:50 - 15:00
Thời gian: 06:10
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine giường nằm 20 chỗ 280.000
Thiện Thành Limousine 11:20 - 17:30
Thời gian: 06:10
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 16 chỗ 200.000
Hà Tuyên 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
VP Tân Bình Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 180.000
Thiện Thành Limousine 22:50 - 05:00
Thời gian: 06:10
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 16 chỗ 200.000