VP Tân Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Tân Bình ngày 22/03/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hà Tuyên 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
VP Tân Bình Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 180.000
Hà Tuyên 13:00 - 17:50
Thời gian: 04:50
VP Tân Bình Di Linh Giường nằm 44 chỗ 140.000
Xuân Tùng 10:00 - 01:00
Thời gian: 15:00
VP Tân Bình Quảng Ngãi Giường nằm 42 chỗ 330.000
Hà Tuyên 22:00 - 04:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình Phi Nôm Giường nằm 44 chỗ 170.000
Hà Tuyên 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
VP Tân Bình Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 140.000
Xuân Tùng 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
VP Tân Bình VP Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 330.000
Hà Tuyên 22:00 - 02:00
Thời gian: 04:00
VP Tân Bình Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 140.000
Minh Hạnh 13:00 - 03:00
Thời gian: 14:00
VP Tân Bình VP Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Xuân Tùng 12:00 - 08:00
Thời gian: 20:00
VP Tân Bình VP Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 330.000
Hà Tuyên 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
VP Tân Bình Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 180.000
Thiện Thành Limousine 08:50 - 15:00
Thời gian: 06:10
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 9 chỗ 100.000
Xuân Tùng 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
VP Tân Bình Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 330.000
Hà Tuyên 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
VP Tân Bình Đức Trọng Giường nằm 44 chỗ 160.000
Hà Tuyên 13:00 - 19:00
Thời gian: 06:00
VP Tân Bình Phi Nôm Giường nằm 44 chỗ 170.000
Xuân Tùng 10:00 - 04:00
Thời gian: 18:00
VP Tân Bình Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 330.000
Hà Tuyên 22:00 - 02:50
Thời gian: 04:50
VP Tân Bình Di Linh Giường nằm 44 chỗ 140.000
Hà Tuyên 13:00 - 18:30
Thời gian: 05:30
VP Tân Bình Đức Trọng Giường nằm 44 chỗ 160.000