Vp Sapa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Sapa ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sapa Shuttle Bus 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Vp Sapa Vp Hà Nội Giường nằm 40 chỗ WC 149.000
Sao Việt 07:30 - 14:00
Thời gian: 06:30
Vp Sapa 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 240.000
Luxury Van Limousine 14:30 - 19:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 310.000
Luxury Van Limousine 15:30 - 19:50
Thời gian: 04:20
Vp Sapa Sân bay Nội Bài Limousine 9 chỗ VIP 310.000
Sao Việt 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa 42 Mã Mây - Hoàn Kiếm Limousine 9 chỗ VIP 350.000
Sao Việt 04:30 - 11:00
Thời gian: 06:30
Vp Sapa 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 240.000
Sao Việt 16:30 - 01:30
Thời gian: 09:00
Vp Sapa Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 310.000
Sao Việt 21:30 - 05:00
Thời gian: 07:30
Vp Sapa Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 280.000
Khai Phát Limousine 10:30 - 15:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Sao Việt 08:30 - 15:00
Thời gian: 06:30
Vp Sapa 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 240.000
Luxury Van Limousine 14:45 - 19:45
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 310.000
Sao Việt 07:30 - 13:00
Thời gian: 05:30
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Sao Việt 21:30 - 04:00
Thời gian: 06:30
Vp Sapa 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 240.000
Camel Travel 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Vp Sapa Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 200.000
Sao Việt 21:30 - 06:30
Thời gian: 09:00
Vp Sapa Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 310.000
Sao Việt 04:30 - 12:00
Thời gian: 07:30
Vp Sapa Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 280.000
Khai Phát Limousine 13:30 - 18:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Sao Việt 10:30 - 17:00
Thời gian: 06:30
Vp Sapa 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 240.000
Luxury Van Limousine 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 310.000
Sao Việt 07:30 - 12:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa 42 Mã Mây - Hoàn Kiếm Limousine 9 chỗ VIP 350.000
Golden Horse Limousine VIP 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Sao Việt 07:30 - 12:50
Thời gian: 05:20
Vp Sapa Vp Hà Nội VIP County Limousine 0
Sao Việt 04:30 - 13:30
Thời gian: 09:00
Vp Sapa Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 310.000
Khai Phát Limousine 06:30 - 11:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Khai Phát Limousine 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Sao Việt 13:30 - 20:00
Thời gian: 06:30
Vp Sapa 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 240.000
Luxury Van Limousine 08:00 - 12:20
Thời gian: 04:20
Vp Sapa Sân bay Nội Bài Limousine 9 chỗ VIP 310.000
Sao Việt 13:30 - 19:00
Thời gian: 05:30
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Golden Horse Limousine VIP 14:00 - 19:00
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Sao Việt 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Vp Sapa Ngã Tư Nội Bài VIP County Limousine 0
Hà Cường 05:30 - 12:50
Thời gian: 07:20
Vp Sapa VP Hải Hậu Giường nằm 40 chỗ 0
Khai Phát Limousine 08:30 - 13:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Khai Phát Limousine 19:30 - 00:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Luxury Van Limousine 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 310.000
Luxury Van Limousine 14:45 - 19:05
Thời gian: 04:20
Vp Sapa Sân bay Nội Bài Limousine 9 chỗ VIP 310.000
Sao Việt 15:30 - 21:00
Thời gian: 05:30
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Golden Horse Limousine VIP 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Sao Việt 08:30 - 17:30
Thời gian: 09:00
Vp Sapa Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 310.000
Sao Việt 16:30 - 00:00
Thời gian: 07:30
Vp Sapa Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sapa Shuttle Bus 15:15 - 20:45
Thời gian: 05:30
Vp Sapa Vp Hà Nội Giường nằm 40 chỗ WC 149.000
Khai Phát Limousine 17:30 - 22:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Sao Việt 16:30 - 23:00
Thời gian: 06:30
Vp Sapa 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 240.000
Luxury Van Limousine 14:30 - 18:50
Thời gian: 04:20
Vp Sapa Sân bay Nội Bài Limousine 9 chỗ VIP 310.000
Sao Việt 13:30 - 18:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa 42 Mã Mây - Hoàn Kiếm Limousine 9 chỗ VIP 350.000
Golden Horse Limousine VIP 14:30 - 19:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Sao Việt 07:30 - 12:20
Thời gian: 04:50
Vp Sapa 42 Mã Mây VIP County Limousine 0
Sao Việt 08:30 - 16:00
Thời gian: 07:30
Vp Sapa Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 280.000