Vp Sapa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Sapa ngày 24/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Eco Sapa Limousine 07:30 - 12:30
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Eco Sapa Limousine 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Vp Sapa Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Hà Cường 05:30 - 12:50
Thời gian: 07:20
Vp Sapa VP Hải Hậu Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hà Cường 11:00 - 18:35
Thời gian: 07:35
Vp Sapa VP Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 220.000