VP Sa Pa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Sa Pa ngày 25/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Pumpkin Limousine 15:00 - 20:30
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 350.000
Pumpkin Limousine 16:00 - 21:30
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Limousine 19 chỗ VIP 350.000
Inter Bus Lines 16:00 - 21:30
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường nằm đôi Inter Family 680.000
Sapa Express 13:30 - 18:30
Thời gian: 05:00
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường năm 38 chỗ 320.000
Sapa Express 16:00 - 22:00
Thời gian: 06:00
VP Sa Pa Vp Hà Nội Ghế nằm 29 chỗ VIP 370.000
Inter Bus Lines 16:00 - 21:30
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 250.000
Pumpkin Limousine 15:30 - 21:00
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Limousine 19 chỗ VIP 350.000
Inter Bus Lines 15:30 - 21:00
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 250.000
Inter Bus Lines 16:00 - 20:30
Thời gian: 04:30
VP Sa Pa Ngã Tư Nội Bài Giường nằm đôi Inter Family 680.000
Inter Bus Lines 08:30 - 14:00
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 250.000
Inter Bus Lines 13:30 - 19:00
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sapa Express 16:10 - 22:10
Thời gian: 06:00
VP Sa Pa Vp Hà Nội Ghế nằm 29 chỗ VIP 370.000
Inter Bus Lines 11:00 - 16:30
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 250.000
Inter Bus Lines 14:00 - 19:30
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường nằm đôi Inter Family 680.000
Inter Bus Lines 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sapa Express 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường năm 38 chỗ 320.000
Sapa Express 16:05 - 22:05
Thời gian: 06:00
VP Sa Pa Vp Hà Nội Ghế nằm 29 chỗ VIP 370.000
Inter Bus Lines 14:00 - 18:30
Thời gian: 04:30
VP Sa Pa Ngã Tư Nội Bài Giường nằm đôi Inter Family 680.000