VP Sa Pa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Sa Pa ngày 24/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sapa Express 13:30 - 18:30
Thời gian: 05:00
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường năm 38 chỗ 320.000
Pumpkin Limousine 15:30 - 21:00
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Limousine 19 chỗ VIP 350.000
Sapa Express 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
VP Sa Pa Vp Hà Nội Giường năm 38 chỗ 320.000
Pumpkin Limousine 16:00 - 21:30
Thời gian: 05:30
VP Sa Pa Vp Hà Nội Limousine 19 chỗ VIP 350.000
Sapa Express 16:00 - 22:00
Thời gian: 06:00
VP Sa Pa Vp Hà Nội Xe VIP 29 ghế nằm 370.000
Sapa Express 16:05 - 22:05
Thời gian: 06:00
VP Sa Pa Vp Hà Nội Ghế nằm 29 chỗ VIP 370.000
Sapa Express 16:10 - 22:10
Thời gian: 06:00
VP Sa Pa Vp Hà Nội Ghế nằm 29 chỗ VIP 370.000
Sapa Express 16:15 - 22:15
Thời gian: 06:00
VP Sa Pa Vp Hà Nội Ghế nằm 29 chỗ VIP 370.000