VP Quảng Ngãi

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Quảng Ngãi ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Bình Tâm 13:00 - 05:00
Thời gian: 16:00
VP Quảng Ngãi Bến xe An Sương Giường Nằm 46 chỗ 270.000
Quada Limousine 04:00 - 07:00
Thời gian: 03:00
VP Quảng Ngãi VP Đà Nẵng Limousine 9 chỗ 180.000
Bình Tâm 14:00 - 06:05
Thời gian: 16:05
VP Quảng Ngãi Bến xe Miền Đông Giường Nằm 46 chỗ 320.000
Bình Tâm 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
VP Quảng Ngãi Bến xe Nước Ngầm Giường Nằm 46 chỗ 320.000
Tiến Dũng 12:00 - 03:00
Thời gian: 15:00
VP Quảng Ngãi VP Vũng Tàu Giường nằm 44 chỗ 260.000
Tiến Dũng 12:00 - 19:40
Thời gian: 07:40
VP Quảng Ngãi Nha Trang Giường nằm 44 chỗ 180.000
Quada Limousine 04:00 - 05:30
Thời gian: 01:30
VP Quảng Ngãi VP Tam Kỳ Limousine 9 chỗ 100.000