VP Quảng Ngãi

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Quảng Ngãi ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Bình Tâm 14:00 - 05:00
Thời gian: 15:00
VP Quảng Ngãi Bến xe Miền Đông Sơ đồ ghế 46 chỗ 270.000
Tánh Hạnh 03:00 - 06:20
Thời gian: 03:20
VP Quảng Ngãi VP Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 100.000
Tánh Hạnh 03:30 - 06:50
Thời gian: 03:20
VP Quảng Ngãi VP Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 100.000
Tiến Dũng 12:00 - 03:00
Thời gian: 15:00
VP Quảng Ngãi VP Vũng Tàu Giường nằm 44 chỗ 280.000
Tiến Dũng 12:00 - 19:40
Thời gian: 07:40
VP Quảng Ngãi Nha Trang Giường nằm 44 chỗ 180.000