VP Quảng Ngãi

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Quảng Ngãi ngày 21/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Chơn Mỹ Limousine 12:10 - 03:00
Thời gian: 14:50
VP Quảng Ngãi Cây xăng Tân Thuận giường nằm 32 chỗ VIP 400.000
Bình Tâm 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
VP Quảng Ngãi Bến xe Nước Ngầm Giường Nằm 46 chỗ 300.000
Chơn Mỹ Limousine 12:10 - 05:30
Thời gian: 17:20
VP Quảng Ngãi Bến xe Thị xã Tây Ninh giường nằm 32 chỗ VIP 450.000
Bình Tâm 13:00 - 05:00
Thời gian: 16:00
VP Quảng Ngãi Bến xe An Sương Giường Nằm 46 chỗ 270.000
Tiến Dũng 12:00 - 19:40
Thời gian: 07:40
VP Quảng Ngãi Nha Trang Giường nằm 44 chỗ 180.000
Bình Tâm 14:00 - 06:05
Thời gian: 16:05
VP Quảng Ngãi Bến xe Miền Đông Giường Nằm 46 chỗ 300.000
Tiến Dũng 12:00 - 03:00
Thời gian: 15:00
VP Quảng Ngãi VP Vũng Tàu Giường nằm 44 chỗ 260.000
Chơn Mỹ Limousine 12:10 - 03:15
Thời gian: 15:05
VP Quảng Ngãi Bến xe An Sương giường nằm 32 chỗ VIP 400.000
Chơn Mỹ Limousine 12:10 - 02:20
Thời gian: 14:10
VP Quảng Ngãi Bến xe Miền Đông giường nằm 32 chỗ VIP 400.000