Vp Phan Rang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Phan Rang ngày 22/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Hưng 18:10 - 03:30
Thời gian: 09:20
Vp Phan Rang Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 16:00 - 00:30
Thời gian: 08:30
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Vp Phan Rang Trường Đại Học Trà Vinh Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Vp Phan Rang Bến xe Long Xuyên Giường nằm 45 chỗ 290.000
Liên Hưng 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
Vp Phan Rang Bưu Điện Tỉnh Dak Lak - Bưu Điện KM 3 Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 19:30 - 06:30
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến phà Vàm Cống Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 20:30 - 07:15
Thời gian: 10:45
Vp Phan Rang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 15:30 - 01:00
Thời gian: 09:30
Vp Phan Rang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 16:00 - 17:00
Thời gian: 01:00
Vp Phan Rang Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 100.000
Liên Hưng 20:30 - 22:30
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 150.000
Liên Hưng 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
Vp Phan Rang Bến Xe Rạch Sỏi Giường nằm 45 chỗ 290.000
Liên Hưng 20:30 - 09:00
Thời gian: 12:30
Vp Phan Rang Nhà thờ Tắc Sậy Giường nằm 45 chỗ 330.000
Liên Hưng 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Vp Phan Rang Trảng Bàng QL22 Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 16:30 - 00:50
Thời gian: 08:20
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 16:00 - 03:45
Thời gian: 11:45
Vp Phan Rang Bến xe TT Tịnh Biên Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến xe Châu Đốc Giường nằm 45 chỗ 290.000
Liên Hưng 14:00 - 00:30
Thời gian: 10:30
Vp Phan Rang Lấp Vò Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 17:00 - 03:50
Thời gian: 10:50
Vp Phan Rang Bến xe Đức Long Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
Vp Phan Rang Bến Xe Tàu Năm Căn Giường nằm 45 chỗ 340.000
Liên Hưng 20:30 - 06:00
Thời gian: 09:30
Vp Phan Rang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 16:30 - 18:30
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 120.000
Liên Hưng 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 120.000
Liên Hưng 16:30 - 04:50
Thời gian: 12:20
Vp Phan Rang Bến Xe Kiên Giang (mới) Giường nằm 45 chỗ 290.000
Liên Hưng 14:00 - 01:00
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến xe Ngã Bảy Giường nằm 45 chỗ 280.000
Thanh Vân 21:01 - 05:01
Thời gian: 08:00
Vp Phan Rang Văn Phòng Thanh Vân Quận 10 Giường Nằm 40 chỗ 155.000
Liên Hưng 14:00 - 22:30
Thời gian: 08:30
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 20:30 - 05:00
Thời gian: 08:30
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 16:00 - 03:00
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến xe Châu Đốc Giường nằm 45 chỗ 290.000
Liên Hưng 20:30 - 08:15
Thời gian: 11:45
Vp Phan Rang Bến xe Trà Men Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 16:30 - 03:30
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến phà Vàm Cống Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 14:00 - 00:45
Thời gian: 10:45
Vp Phan Rang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 20:30 - 10:00
Thời gian: 13:30
Vp Phan Rang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 330.000
Liên Hưng 15:30 - 17:30
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 150.000
Liên Hưng 19:00 - 21:00
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 120.000
Liên Hưng 14:00 - 02:30
Thời gian: 12:30
Vp Phan Rang Bến Xe Tân Hiệp Giường nằm 45 chỗ 290.000
Liên Hưng 14:00 - 02:30
Thời gian: 12:30
Vp Phan Rang Nhà thờ Tắc Sậy Giường nằm 45 chỗ 330.000
Liên Hưng 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Vp Phan Rang Bến Xe Bến Tre Giường nằm 45 chỗ 230.000
AN ANH (Quê Hương) Limousine 08:00 - 15:30
Thời gian: 07:30
Vp Phan Rang VP Quận 5 Giường nằm 22 chỗ 315.000
Liên Hưng 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Vp Phan Rang Bến xe Thị xã Tây Ninh Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 18:00 - 02:30
Thời gian: 08:30
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 16:00 - 03:20
Thời gian: 11:20
Vp Phan Rang Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 14:00 - 01:45
Thời gian: 11:45
Vp Phan Rang Bến xe Trà Men Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 14:00 - 23:30
Thời gian: 09:30
Vp Phan Rang Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 280.000
Sao Limousine 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 100.000
Liên Hưng 14:00 - 03:30
Thời gian: 13:30
Vp Phan Rang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 330.000
Liên Hưng 18:10 - 01:00
Thời gian: 06:50
Vp Phan Rang Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 120.000
Liên Hưng 22:30 - 00:30
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Chợ Lương Sơn Giường nằm 45 chỗ 120.000
Liên Hưng 16:30 - 08:20
Thời gian: 15:50
Vp Phan Rang Hà Tiên Giường nằm 45 chỗ 340.000
Liên Hưng 15:30 - 02:30
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến xe Ngã Bảy Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 18:10 - 05:30
Thời gian: 11:20
Vp Phan Rang Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 15:30 - 00:00
Thời gian: 08:30
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến Xe Duyên Hải Giường nằm 45 chỗ 320.000
Liên Hưng 18:00 - 05:20
Thời gian: 11:20
Vp Phan Rang Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 18:10 - 06:30
Thời gian: 12:20
Vp Phan Rang Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 19:30 - 05:20
Thời gian: 09:50
Vp Phan Rang Bến Xe Khách Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 15:30 - 02:15
Thời gian: 10:45
Vp Phan Rang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 14:00 - 23:30
Thời gian: 09:30
Vp Phan Rang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 16:00 - 18:00
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 120.000
Liên Hưng 19:30 - 21:30
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 120.000
Liên Hưng 14:00 - 05:30
Thời gian: 15:30
Vp Phan Rang Bến xe Hà Tiên Giường nằm 45 chỗ 340.000
Liên Hưng 15:30 - 04:00
Thời gian: 12:30
Vp Phan Rang Nhà thờ Tắc Sậy Giường nằm 45 chỗ 330.000
AN ANH (Quê Hương) Limousine 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Vp Phan Rang Bến xe Miền Đông Giường nằm 22 chỗ 315.000
Liên Hưng 14:00 - 23:00
Thời gian: 09:00
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 19:30 - 03:50
Thời gian: 08:20
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 16:00 - 02:00
Thời gian: 10:00
Vp Phan Rang Bến xe Long Xuyên Giường nằm 45 chỗ 290.000
Liên Hưng 15:30 - 03:15
Thời gian: 11:45
Vp Phan Rang Bến xe Trà Men Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 16:30 - 02:20
Thời gian: 09:50
Vp Phan Rang Bến Xe Khách Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 14:00 - 01:30
Thời gian: 11:30
Vp Phan Rang Lộ Tẻ Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 15:30 - 05:00
Thời gian: 13:30
Vp Phan Rang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 330.000
Liên Hưng 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 150.000
Liên Hưng 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Vp Phan Rang Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 100.000
Liên Hưng 22:30 - 23:30
Thời gian: 01:00
Vp Phan Rang Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 100.000
Liên Hưng 19:30 - 07:50
Thời gian: 12:20
Vp Phan Rang Bến Xe Kiên Giang (mới) Giường nằm 45 chỗ 290.000
Liên Hưng 20:30 - 07:30
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến xe Ngã Bảy Giường nằm 45 chỗ 280.000