Vp Nha Trang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Nha Trang ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:15 - 15:45
Thời gian: 08:30
Vp Nha Trang VP Đề Thám Giường nằm 39 chỗ 179.000
Liên Hưng 19:45 - 04:30
Thời gian: 08:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Việt Nhật 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Hạnh Cafe 08:00 - 16:50
Thời gian: 08:50
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 41 chỗ 180.000
Hạnh Cafe 21:30 - 06:20
Thời gian: 08:50
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 41 chỗ 180.000
Liên Hưng 14:30 - 23:10
Thời gian: 08:40
Vp Nha Trang Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:30 - 05:30
Thời gian: 11:00
Vp Nha Trang Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 0
An Phú Travel (Đà Lạt) 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Vp Nha Trang Vp Huế Giường nằm 44 chỗ 300.000
Liên Hưng 17:30 - 03:30
Thời gian: 10:00
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 16:00 - 07:00
Thời gian: 15:00
Vp Nha Trang Bến xe Châu Đốc Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 13:30 - 04:45
Thời gian: 15:15
Vp Nha Trang Bến xe Sóc Trăng Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limo 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 06:30 - 14:15
Thời gian: 07:45
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 21:00 - 04:45
Thời gian: 07:45
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 06:30 - 15:15
Thời gian: 08:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 21:00 - 05:45
Thời gian: 08:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Việt Nhật 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 20:45 - 05:30
Thời gian: 08:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 170.000
Hà Linh 08:40 - 17:25
Thời gian: 08:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 200.000
Liên Hưng 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Vp Nha Trang Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 0
An Phú Travel (Đà Lạt) 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang VP Hội An 137 Giường nằm 44 chỗ 200.000
Liên Hưng 12:00 - 00:00
Thời gian: 12:00
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 09:30 - 22:00
Thời gian: 12:30
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 16:00 - 07:30
Thời gian: 15:30
Vp Nha Trang Thiền Viện Đông Lai Giường nằm 45 chỗ 0
TM Camel 19:00 - 09:00
Thời gian: 14:00
Vp Nha Trang VP Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 250.000
Thịnh Phát Limo 14:00 - 18:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 10:30 - 18:15
Thời gian: 07:45
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 22:00 - 05:45
Thời gian: 07:45
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 10:30 - 19:15
Thời gian: 08:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 22:00 - 06:45
Thời gian: 08:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Xe Nhà 21:30 - 06:30
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 22:00 - 05:45
Thời gian: 07:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 200.000
Liên Hưng 12:00 - 22:30
Thời gian: 10:30
Vp Nha Trang Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 0
TM Camel 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Vp Nha Trang Vp Hội An Giường nằm 40 chỗ 200.000
TM Camel 19:00 - 11:00
Thời gian: 16:00
Vp Nha Trang Vp Huế Giường nằm 40 chỗ 300.000
Liên Hưng 14:30 - 00:30
Thời gian: 10:00
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 17:00 - 05:30
Thời gian: 12:30
Vp Nha Trang Bến Xe Trà Vinh Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 09:30 - 00:30
Thời gian: 15:00
Vp Nha Trang Bến xe Châu Đốc Giường nằm 45 chỗ 0
An Phú Travel (Đà Lạt) 19:00 - 04:30
Thời gian: 09:30
Vp Nha Trang VP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 250.000
Thịnh Phát Limo 19:00 - 23:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 19:45 - 03:30
Thời gian: 07:45
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 12:00 - 20:00
Thời gian: 08:00
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
Vp Nha Trang VP Đề Thám Giường nằm 39 chỗ 179.000
Liên Hưng 20:20 - 05:05
Thời gian: 08:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Xe Nhà 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 180.000
Hạnh Cafe 22:00 - 06:50
Thời gian: 08:50
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 41 chỗ 180.000
Liên Hưng 17:00 - 02:30
Thời gian: 09:30
Vp Nha Trang Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 0
Hạnh Cafe 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Vp Nha Trang Tp Hội An Giường nằm 41 chỗ 240.000
Liên Hưng 19:00 - 06:30
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Bến xe Thị xã Tây Ninh Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Vp Nha Trang Bến xe Long Xuyên Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:30 - 09:45
Thời gian: 15:15
Vp Nha Trang Bến xe Sóc Trăng Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limo 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 08:45 - 16:30
Thời gian: 07:45
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 21:30 - 05:15
Thời gian: 07:45
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 08:45 - 17:30
Thời gian: 08:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 21:30 - 06:15
Thời gian: 08:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Xe Nhà 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 21:15 - 05:00
Thời gian: 07:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 200.000
Liên Hưng 09:30 - 20:30
Thời gian: 11:00
Vp Nha Trang Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 19:00 - 05:30
Thời gian: 10:30
Vp Nha Trang Củ Chi Giường nằm 45 chỗ 0
An Phú Travel (Đà Lạt) 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang Vp Hội An Giường nằm 44 chỗ 0
Liên Hưng 13:30 - 01:30
Thời gian: 12:00
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 17:00 - 06:30
Thời gian: 13:30
Vp Nha Trang Duyên Hải Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 09:30 - 23:30
Thời gian: 14:00
Vp Nha Trang Bến xe Long Xuyên Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:30 - 06:00
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limo 17:00 - 21:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 15:00 - 22:45
Thời gian: 07:45
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 09:30 - 17:30
Thời gian: 08:00
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:30 - 02:00
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Bến Xe Khách Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 0
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 29 chỗ 119.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Liên Hưng 13:30 - 03:45
Thời gian: 14:15
Vp Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 13:30 - 06:30
Thời gian: 17:00
Vp Nha Trang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 0
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:15 - 12:15
Thời gian: 05:00
Vp Nha Trang Mũi Né Giường nằm 39 chỗ 109.000
Liên Hưng 17:00 - 22:00
Thời gian: 05:00
Vp Nha Trang Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 12:00 - 04:00
Thời gian: 16:00
Vp Nha Trang Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 17:00 - 04:30
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Bến Xe Bến Tre Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 17:30 - 05:00
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Bến Xe Khách Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 0
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 45 chỗ 119.000
Hoàng Phát (Nha Trang) 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Liên Hưng 18:30 - 08:45
Thời gian: 14:15
Vp Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:30 - 11:30
Thời gian: 17:00
Vp Nha Trang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 0
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 20:00 - 01:00
Thời gian: 05:00
Vp Nha Trang Mũi Né Giường nằm 39 chỗ 109.000
Liên Hưng 19:00 - 23:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 13:30 - 05:30
Thời gian: 16:00
Vp Nha Trang Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 17:00 - 00:30
Thời gian: 07:30
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 19:30 - 03:50
Thời gian: 08:20
Vp Nha Trang Bến xe Đức Long Giường nằm 45 chỗ 0
Xe Nhà 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Limousine 9 chỗ 0
Vũ Hương 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hà Linh 20:00 - 10:30
Thời gian: 14:30
Vp Nha Trang Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 0
Liên Hưng 12:00 - 01:00
Thời gian: 13:00
Vp Nha Trang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 09:30 - 15:30
Thời gian: 06:00
Vp Nha Trang Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:30 - 04:30
Thời gian: 14:00
Vp Nha Trang Bến Xe Kiên Giang (mới) Giường nằm 45 chỗ 0
Hà Linh 19:00 - 10:40
Thời gian: 15:40
Vp Nha Trang Vị Thanh Giường nằm 46 chỗ (2s) 0
Liên Hưng 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang Bến xe Kon Tum Giường nằm 45 chỗ 0
Xe Nhà 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Limousine 9 chỗ 0
Nguyên Sinh Tourist 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Liên Hưng 12:00 - 05:30
Thời gian: 17:30
Vp Nha Trang Bến Xe Tàu Năm Căn Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 13:30 - 02:30
Thời gian: 13:00
Vp Nha Trang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 12:00 - 17:45
Thời gian: 05:45
Vp Nha Trang Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 17:30 - 07:30
Thời gian: 14:00
Vp Nha Trang Bến Xe Kiên Giang (mới) Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 12:00 - 02:30
Thời gian: 14:30
Vp Nha Trang Bến xe Ngã Bảy Giường nằm 45 chỗ 0
Hạnh Cafe 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão VIP 20 chỗ 200.000
Liên Hưng 15:00 - 23:45
Thời gian: 08:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Xe Nhà 08:30 - 17:30
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Xe Nhà 22:00 - 07:00
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Hạnh Cafe 20:30 - 05:20
Thời gian: 08:50
Vp Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 41 chỗ 180.000
Liên Hưng 12:00 - 21:45
Thời gian: 09:45
Vp Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Vp Nha Trang Hội An Giường nằm 39 chỗ 249.000
Liên Hưng 18:30 - 09:00
Thời gian: 14:30
Vp Nha Trang Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 16:00 - 04:30
Thời gian: 12:30
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 09:30 - 01:00
Thời gian: 15:30
Vp Nha Trang Thiền Viện Đông Lai Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 12:00 - 03:15
Thời gian: 15:15
Vp Nha Trang Bến xe Sóc Trăng Giường nằm 45 chỗ 0
An Phú Travel (Đà Lạt) 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Vp Nha Trang VP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 0
Liên Hưng 19:30 - 00:00
Thời gian: 04:30
Vp Nha Trang Tp Buôn Ma Thuột Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 20:20 - 04:05
Thời gian: 07:45
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:30 - 21:20
Thời gian: 06:50
Vp Nha Trang Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:30 - 03:10
Thời gian: 12:40
Vp Nha Trang Bến phà Vàm Cống Giường nằm 45 chỗ 0
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 29 chỗ 119.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 00:00 - 03:00
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 0
Hà Linh 19:00 - 09:30
Thời gian: 14:30
Vp Nha Trang Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 0
Liên Hưng 13:30 - 07:00
Thời gian: 17:30
Vp Nha Trang Bến Xe Tàu Năm Căn Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 06:30 - 11:15
Thời gian: 04:45
Vp Nha Trang Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:30 - 08:00
Thời gian: 17:30
Vp Nha Trang Hà Tiên Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:30 - 10:30
Thời gian: 16:00
Vp Nha Trang Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:00 - 18:00
Thời gian: 00:00
Vp Nha Trang Bến Xe Hồng Ngự Giường nằm 45 chỗ 0
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 45 chỗ 119.000
Xe Nhà 16:30 - 19:30
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 12:00 - 02:15
Thời gian: 14:15
Vp Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 12:00 - 05:00
Thời gian: 17:00
Vp Nha Trang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:30 - 07:30
Thời gian: 13:00
Vp Nha Trang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:30 - 19:00
Thời gian: 04:30
Vp Nha Trang Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:30 - 06:30
Thời gian: 16:00
Vp Nha Trang Vĩnh Thuận Giường nằm 45 chỗ 0
Hà Linh 20:30 - 08:00
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Bến Xe Bến Tre Giường nằm 40 chỗ 270.000