Vp Nha Trang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Nha Trang ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trà Lan Viên 20:30 - 06:30
Thời gian: 10:00
Vp Nha Trang Bến xe CV 23/9 Giường nằm 42 chỗ 190.000
Liên Hưng 18:30 - 05:30
Thời gian: 11:00
Vp Nha Trang Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 19:00 - 06:30
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Bến xe Thị xã Tây Ninh Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
Vp Nha Trang Bến xe Long Xuyên Giường nằm 45 chỗ 315.000
Liên Hưng 18:30 - 06:00
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 230.000
Thịnh Phát Limousine 14:00 - 18:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 200.000
Trà Lan Viên 22:00 - 07:00
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 190.000
Liên Hưng 19:30 - 03:50
Thời gian: 08:20
Vp Nha Trang Bến xe Đức Long Giường nằm 45 chỗ 200.000
Xe Nhà 16:30 - 19:30
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Limousine 9 chỗ 180.000
Hà Linh 19:00 - 09:30
Thời gian: 14:30
Vp Nha Trang Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 260.000
Liên Hưng 12:00 - 05:30
Thời gian: 17:30
Vp Nha Trang Bến Xe Tàu Năm Căn Giường nằm 45 chỗ 360.000
Liên Hưng 13:30 - 02:30
Thời gian: 13:00
Vp Nha Trang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 06:00 - 14:30
Thời gian: 08:30
Vp Nha Trang chợ 30 Giường nằm 45 chỗ 170.000
Liên Hưng 14:30 - 04:30
Thời gian: 14:00
Vp Nha Trang Bến Xe Kiên Giang (mới) Giường nằm 45 chỗ 315.000
Trà Lan Viên 21:30 - 07:30
Thời gian: 10:00
Vp Nha Trang Bến xe CV 23/9 Giường nằm 42 chỗ 190.000
Liên Hưng 20:00 - 05:30
Thời gian: 09:30
Vp Nha Trang Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 12:00 - 00:00
Thời gian: 12:00
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 17:00 - 06:30
Thời gian: 13:30
Vp Nha Trang Duyên Hải Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 14:00 - 05:00
Thời gian: 15:00
Vp Nha Trang Bến xe Châu Đốc Giường nằm 45 chỗ 315.000
TM Camel 19:00 - 09:00
Thời gian: 14:00
Vp Nha Trang VP Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 250.000
Thịnh Phát Limousine 17:00 - 21:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 200.000
Liên Hưng 14:30 - 02:00
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Bến Xe Khách Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang Bến xe Kon Tum Giường nằm 45 chỗ 270.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 45 chỗ 99.000
Liên Hưng 12:00 - 02:15
Thời gian: 14:15
Vp Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 12:00 - 05:00
Thời gian: 17:00
Vp Nha Trang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 18:30 - 07:30
Thời gian: 13:00
Vp Nha Trang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 12:00 - 20:00
Thời gian: 08:00
Vp Nha Trang chợ 30 Giường nằm 45 chỗ 160.000
Liên Hưng 17:30 - 07:30
Thời gian: 14:00
Vp Nha Trang Bến Xe Kiên Giang (mới) Giường nằm 45 chỗ 315.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Vp Nha Trang Hội An Giường nằm 39 chỗ 199.000
Hà Linh 18:35 - 01:50
Thời gian: 07:15
Vp Nha Trang K.sạn Đồng Lợi Giường nằm 46 chỗ (2s) 220.000
Liên Hưng 14:30 - 00:30
Thời gian: 10:00
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:00 - 07:00
Thời gian: 15:00
Vp Nha Trang Bến xe Châu Đốc Giường nằm 45 chỗ 315.000
Liên Hưng 13:30 - 04:45
Thời gian: 15:15
Vp Nha Trang Bến xe Sóc Trăng Giường nằm 45 chỗ 300.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Vp Nha Trang VP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 300.000
Liên Hưng 19:30 - 00:00
Thời gian: 04:30
Vp Nha Trang Tp Buôn Ma Thuột Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 11:30 - 00:00
Thời gian: 12:30
Vp Nha Trang Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 300.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 45 chỗ 99.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Liên Hưng 18:30 - 08:45
Thời gian: 14:15
Vp Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 18:30 - 11:30
Thời gian: 17:00
Vp Nha Trang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 348.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:15 - 12:15
Thời gian: 05:00
Vp Nha Trang Mũi Né Giường nằm 39 chỗ 99.000
Liên Hưng 14:00 - 22:00
Thời gian: 08:00
Vp Nha Trang chợ 30 Giường nằm 45 chỗ 160.000
Hạnh Cafe 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Vp Nha Trang Tp Hội An Giường nằm 41 chỗ 240.000
Liên Hưng 18:30 - 09:00
Thời gian: 14:30
Vp Nha Trang Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 16:00 - 04:30
Thời gian: 12:30
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Vp Nha Trang Bến xe Long Xuyên Giường nằm 45 chỗ 315.000
Liên Hưng 18:30 - 09:45
Thời gian: 15:15
Vp Nha Trang Bến xe Sóc Trăng Giường nằm 45 chỗ 310.000
Thịnh Phát Limousine 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 200.000
Trà Lan Viên 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 190.000
Liên Hưng 11:30 - 01:00
Thời gian: 13:30
Vp Nha Trang Lấp Vò Giường nằm 45 chỗ 300.000
Xe Nhà 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Limousine 9 chỗ 180.000
Vũ Hương 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Hà Linh 20:00 - 10:30
Thời gian: 14:30
Vp Nha Trang Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 260.000
Liên Hưng 13:30 - 07:00
Thời gian: 17:30
Vp Nha Trang Bến Xe Tàu Năm Căn Giường nằm 45 chỗ 360.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 20:00 - 01:00
Thời gian: 05:00
Vp Nha Trang Mũi Né Giường nằm 39 chỗ 119.000
Liên Hưng 14:00 - 20:00
Thời gian: 06:00
Vp Nha Trang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 150.000
TM Camel 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Vp Nha Trang Vp Hội An Giường nằm 40 chỗ 200.000
Liên Hưng 20:00 - 03:30
Thời gian: 07:30
Vp Nha Trang Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 45 chỗ 210.000
Liên Hưng 13:30 - 01:30
Thời gian: 12:00
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 17:00 - 05:30
Thời gian: 12:30
Vp Nha Trang Bến Xe Trà Vinh Giường nằm 45 chỗ 320.000
Liên Hưng 12:00 - 03:15
Thời gian: 15:15
Vp Nha Trang Bến xe Sóc Trăng Giường nằm 45 chỗ 310.000
Hà Linh 18:35 - 04:50
Thời gian: 10:15
Vp Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ (2s) 220.000
Thịnh Phát Limousine 19:00 - 23:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 200.000
Liên Hưng 17:30 - 05:00
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Bến Xe Khách Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 300.000
Xe Nhà 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Limousine 9 chỗ 180.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 29 chỗ 119.000
Liên Hưng 13:30 - 03:45
Thời gian: 14:15
Vp Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 13:30 - 06:30
Thời gian: 17:00
Vp Nha Trang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 320.000
Liên Hưng 20:00 - 01:00
Thời gian: 05:00
Vp Nha Trang Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 45 chỗ 170.000
Liên Hưng 12:00 - 17:45
Thời gian: 05:45
Vp Nha Trang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 160.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang Vp Hội An Giường nằm 44 chỗ 250.000
TM Camel 19:00 - 11:00
Thời gian: 16:00
Vp Nha Trang Vp Huế Giường nằm 40 chỗ 300.000
Liên Hưng 17:30 - 03:30
Thời gian: 10:00
Vp Nha Trang Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 14:00 - 05:30
Thời gian: 15:30
Vp Nha Trang Thiền Viện Đông Lai Giường nằm 45 chỗ 320.000
Liên Hưng 20:00 - 06:30
Thời gian: 10:30
Vp Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 230.000
Thịnh Phát Limousine 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 200.000
Trà Lan Viên 21:30 - 06:30
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 190.000
Liên Hưng 14:30 - 03:10
Thời gian: 12:40
Vp Nha Trang Bến phà Vàm Cống Giường nằm 45 chỗ 300.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 29 chỗ 119.000
Hoàng Phát (Nha Trang) 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Liên Hưng 11:30 - 02:00
Thời gian: 14:30
Vp Nha Trang Lộ Tẻ Giường nằm 45 chỗ 315.000
Liên Hưng 12:00 - 01:00
Thời gian: 13:00
Vp Nha Trang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 06:00 - 11:30
Thời gian: 05:30
Vp Nha Trang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 160.000
Liên Hưng 14:30 - 08:00
Thời gian: 17:30
Vp Nha Trang Hà Tiên Giường nằm 45 chỗ 359.000
Liên Hưng 12:00 - 04:00
Thời gian: 16:00
Vp Nha Trang Bến Xe Tỉnh Bạc Liêu Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 17:00 - 04:30
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Bến Xe Bến Tre Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 18:30 - 10:30
Thời gian: 16:00
Vp Nha Trang Bến Xe Tỉnh Bạc Liêu Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 13:30 - 05:30
Thời gian: 16:00
Vp Nha Trang Bến Xe Tỉnh Bạc Liêu Giường nằm 45 chỗ 320.000
Liên Hưng 11:30 - 04:30
Thời gian: 17:00
Vp Nha Trang Bến Xe Rạch Sỏi Giường nằm 45 chỗ 315.000
Hà Linh 20:30 - 08:00
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Bến Xe Bến Tre Giường nằm 40 chỗ 230.000
Liên Hưng 11:30 - 06:00
Thời gian: 18:30
Vp Nha Trang Bến xe Hà Tiên Giường nằm 45 chỗ 359.000
Hà Linh 19:00 - 10:40
Thời gian: 15:40
Vp Nha Trang Vị Thanh Giường nằm 46 chỗ (2s) 290.000
Liên Hưng 11:30 - 03:00
Thời gian: 15:30
Vp Nha Trang Bến Xe Tân Hiệp Giường nằm 45 chỗ 315.000
Liên Hưng 12:00 - 02:30
Thời gian: 14:30
Vp Nha Trang Bến xe Ngã Bảy Giường nằm 45 chỗ 290.000