Vp Nha Trang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Nha Trang ngày 22/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
An Phú Travel (Đà Lạt) 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang Vp Hội An Giường nằm 44 chỗ 250.000
Trà Lan Viên 21:30 - 06:30
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 200.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 45 chỗ 99.000
Sao Limousine 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang VP Quy Nhơn Limousine 9 chỗ 0
TM Camel 19:00 - 11:00
Thời gian: 16:00
Vp Nha Trang Vp Huế Giường nằm 40 chỗ 300.000
Xe Nhà 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Limousine 9 chỗ 160.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 29 chỗ 119.000
Sao Limousine 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Vp Nha Trang Vp Phan Rang Limousine 9 chỗ 100.000
Trà Lan Viên 20:30 - 06:30
Thời gian: 10:00
Vp Nha Trang Bến xe CV 23/9 Giường nằm 42 chỗ 200.000
Sao Limousine 06:00 - 08:15
Thời gian: 02:15
Vp Nha Trang VP Tuy Hòa Limousine 9 chỗ 0
Xe Nhà 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Limousine 9 chỗ 160.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Hà Linh 19:00 - 10:40
Thời gian: 15:40
Vp Nha Trang Vị Thanh Giường nằm 46 chỗ (2s) 290.000
TM Camel 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Vp Nha Trang Vp Hội An Giường nằm 40 chỗ 200.000
Trà Lan Viên 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Vp Nha Trang Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 200.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 29 chỗ 119.000
Hà Linh 20:00 - 10:30
Thời gian: 14:30
Vp Nha Trang Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 280.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Vp Nha Trang Hội An Giường nằm 39 chỗ 199.000
TM Camel 19:00 - 09:00
Thời gian: 14:00
Vp Nha Trang VP Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 250.000
Xe Nhà 16:30 - 19:30
Thời gian: 03:00
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Limousine 9 chỗ 160.000
Vũ Hương 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Vp Nha Trang VP Đà Lạt Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Hà Linh 20:00 - 11:40
Thời gian: 15:40
Vp Nha Trang Vị Thanh Giường nằm 46 chỗ (2s) 290.000
Hạnh Cafe 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Vp Nha Trang Tp Hội An Giường nằm 41 chỗ 240.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Vp Nha Trang VP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 300.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Vp Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 45 chỗ 99.000
Hà Linh 19:00 - 09:30
Thời gian: 14:30
Vp Nha Trang Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 280.000
Hà Linh 20:30 - 08:00
Thời gian: 11:30
Vp Nha Trang Bến Xe Bến Tre Giường nằm 40 chỗ 250.000