VP Lào Cai

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Lào Cai ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Khai Phát Limousine 07:45 - 11:30
Thời gian: 03:45
VP Lào Cai Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 280.000
Inter Bus Lines 15:00 - 19:30
Thời gian: 04:30
VP Lào Cai Vp Hà Nội Giường nằm đôi Inter Family 680.000
Inter Bus Lines 23:00 - 03:30
Thời gian: 04:30
VP Lào Cai Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 220.000
Khai Phát Limousine 09:45 - 13:30
Thời gian: 03:45
VP Lào Cai Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 280.000
Inter Bus Lines 17:00 - 21:30
Thời gian: 04:30
VP Lào Cai Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 220.000
Inter Bus Lines 15:00 - 18:30
Thời gian: 03:30
VP Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm đôi Inter Family 680.000
Inter Bus Lines 12:00 - 16:30
Thời gian: 04:30
VP Lào Cai Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 220.000
Inter Bus Lines 16:30 - 21:00
Thời gian: 04:30
VP Lào Cai Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 220.000
Khai Phát Limousine 20:45 - 00:30
Thời gian: 03:45
VP Lào Cai Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 280.000
Inter Bus Lines 14:30 - 19:00
Thời gian: 04:30
VP Lào Cai Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 220.000
Khai Phát Limousine 16:45 - 20:30
Thời gian: 03:45
VP Lào Cai Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 280.000
Inter Bus Lines 17:00 - 20:30
Thời gian: 03:30
VP Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm đôi Inter Family 680.000
Khai Phát Limousine 11:45 - 15:30
Thời gian: 03:45
VP Lào Cai Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 280.000
Inter Bus Lines 17:00 - 21:30
Thời gian: 04:30
VP Lào Cai Vp Hà Nội Giường nằm đôi Inter Family 680.000
Inter Bus Lines 09:30 - 14:00
Thời gian: 04:30
VP Lào Cai Vp Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 220.000
Khai Phát Limousine 14:45 - 18:30
Thời gian: 03:45
VP Lào Cai Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 280.000
Khai Phát Limousine 18:45 - 22:30
Thời gian: 03:45
VP Lào Cai Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 280.000