Vp Hồ Chí Minh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Hồ Chí Minh ngày 15/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Huệ Nghĩa 00:00 - 05:20
Thời gian: 05:20
Vp Hồ Chí Minh Thoại Sơn Giường năm 40 chỗ 140.000
Huệ Nghĩa 00:00 - 03:15
Thời gian: 03:15
Vp Hồ Chí Minh Sa Đéc Giường năm 40 chỗ 120.000
Kim Hoàng 08:40 - 12:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 14:00 - 20:00
Thời gian: 06:00
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 44 chỗ 150.000
Cẩm Vân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Vp Hồ Chí Minh VP Đà Nẵng Giường Nằm 42 Chỗ 400.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 06:50
Thời gian: 02:50
Vp Hồ Chí Minh Mương Điều Giường năm 40 chỗ 120.000
Kim Hoàng 10:40 - 14:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 44 chỗ 150.000
Cẩm Vân 11:00 - 04:00
Thời gian: 17:00
Vp Hồ Chí Minh Tam Kỳ Giường Nằm 42 Chỗ 400.000
Hoàng Kim Phát 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Vp Hồ Chí Minh Bưu Điện Huyện Đắk Song Premium Gold 21 chỗ 380.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Limousine 22 giường 270.000
Kim Hoàng 14:40 - 18:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 14:00 - 20:50
Thời gian: 06:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Giường nằm 44 chỗ 150.000
15 SH Co.Ltd 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Cửa khẩu Mộc Bài Ghế ngồi 36 chỗ 50.000
Huệ Nghĩa 00:00 - 02:45
Thời gian: 02:45
Vp Hồ Chí Minh Cao Lãnh Giường năm 40 chỗ 120.000
Kim Hoàng 06:30 - 10:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 11:00 - 17:00
Thời gian: 06:00
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 44 chỗ 150.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Limousine 22 giường 270.000
Phước Thạnh - Huế 06:00 - 04:00
Thời gian: 22:00
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 450.000
Hoàng Kim Phát 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Vp Hồ Chí Minh Dak Min Premium Gold 21 chỗ 380.000
Kim Hoàng 04:30 - 08:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 08:00 - 14:50
Thời gian: 06:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 20:00 - 02:50
Thời gian: 06:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hoàng Kim Phát 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh VP Buôn Ma Thuột Premium Gold 21 chỗ 380.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Limousine 22 giường 270.000
Kim Hoàng 12:40 - 16:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 11:00 - 17:50
Thời gian: 06:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Giường nằm 44 chỗ 150.000