Vp Hồ Chí Minh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Hồ Chí Minh ngày 19/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 07:00 - 20:28
Thời gian: 13:28
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 14:30 - 21:30
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 14:30 - 09:20
Thời gian: 18:50
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 14:30 - 07:53
Thời gian: 17:23
Vp Hồ Chí Minh Vp Cửa Ông Giường nằm 39 chỗ 770.000
Hoàng Long 08:00 - 21:23
Thời gian: 13:23
Vp Hồ Chí Minh Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 14:30 - 12:20
Thời gian: 21:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 440.000
Hoàng Khải 06:00 - 07:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 09:00 - 10:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 12:00 - 13:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 15:00 - 16:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 18:00 - 19:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Kim Hoàng 04:30 - 09:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 10:30 - 15:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 14:30 - 19:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Long 21:00 - 08:58
Thời gian: 11:58
Vp Hồ Chí Minh Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 21:00 - 00:30
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 610.000
Hoàng Long 14:30 - 07:50
Thời gian: 17:20
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 320.000
Hoàng Long 14:30 - 14:20
Thời gian: 23:50
Vp Hồ Chí Minh Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 21:00 - 07:10
Thời gian: 10:10
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 710.000
Hoàng Khải 05:00 - 06:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 08:00 - 09:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 11:00 - 12:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 14:00 - 15:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 17:00 - 18:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Cai Lậy (QL 1A) Giường nằm 44 chỗ 100.000
Kim Hoàng 08:30 - 13:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 12:40 - 17:10
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 16:40 - 21:10
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Long 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 660.000
Hoàng Long 08:00 - 02:50
Thời gian: 18:50
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 420.000
Hoàng Long 21:00 - 14:20
Thời gian: 17:20
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 21:00 - 20:20
Thời gian: 23:20
Vp Hồ Chí Minh Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 580.000
Hoàng Long 08:00 - 05:50
Thời gian: 21:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Khải 05:30 - 07:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 08:30 - 10:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 11:30 - 13:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 14:30 - 16:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 17:30 - 19:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 05:00 - 06:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Giường nằm 44 chỗ 90.000
Kim Hoàng 09:30 - 14:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 13:30 - 18:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 17:30 - 22:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 05:30 - 11:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 08:30 - 14:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 10:30 - 16:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 12:30 - 18:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 14:30 - 20:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 16:30 - 22:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 19:30 - 01:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 04:30 - 10:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Hoàng Long 21:00 - 08:20
Thời gian: 11:20
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 300.000
Huệ Nghĩa 09:00 - 15:35
Thời gian: 06:35
Vp Hồ Chí Minh TT Chi Lăng Giường năm 40 chỗ 150.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 14:10
Thời gian: 10:10
Vp Hồ Chí Minh Tri Tôn Giường năm 40 chỗ 150.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 10:10
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Núi Sập Giường năm 40 chỗ 140.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 07:30
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Cựu Hội Giường năm 40 chỗ 120.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 08:10
Thời gian: 04:10
Vp Hồ Chí Minh Phú Hoà Giường năm 40 chỗ 130.000
Hoàng Long 14:30 - 05:23
Thời gian: 14:53
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 650.000
Hoàng Long 14:30 - 18:30
Thời gian: 04:00
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 510.000
Hoàng Long 08:00 - 01:20
Thời gian: 17:20
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 08:00 - 07:50
Thời gian: 23:50
Vp Hồ Chí Minh Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 580.000
Hoàng Long 14:30 - 01:10
Thời gian: 10:40
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 580.000
15 SH Co.Ltd 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Cửa khẩu Mộc Bài Ghế ngồi 36 chỗ 50.000
Hoàng Khải 07:30 - 09:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 10:30 - 12:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 13:30 - 15:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 16:30 - 18:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 19:30 - 21:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Kim Hoàng 07:30 - 12:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 12:30 - 17:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 16:30 - 21:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Long 08:00 - 22:53
Thời gian: 14:53
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 610.000
Cẩm Vân 11:00 - 04:00
Thời gian: 17:00
Vp Hồ Chí Minh Tam Kỳ Giường Nằm 42 Chỗ 380.000
Hoàng Long 08:00 - 01:23
Thời gian: 17:23
Vp Hồ Chí Minh Vp Cửa Ông Giường nằm 39 chỗ 900.000
Hoàng Long 08:00 - 18:40
Thời gian: 10:40
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 710.000
Phước Thạnh - Huế 06:00 - 04:00
Thời gian: 22:00
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 450.000
Hoàng Khải 07:00 - 08:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 10:00 - 11:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 13:00 - 14:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 16:00 - 17:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 19:00 - 20:45
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Kim Hoàng 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 11:30 - 16:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 15:30 - 20:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 20:30 - 01:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 07:30 - 13:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 09:30 - 15:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 11:30 - 17:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 13:30 - 19:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 15:30 - 21:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 17:30 - 23:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 21:30 - 03:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 09:40 - 14:10
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Huệ Nghĩa 06:00 - 12:45
Thời gian: 06:45
Vp Hồ Chí Minh TT An Phú Giường năm 40 chỗ 150.000
Huệ Nghĩa 00:00 - 05:10
Thời gian: 05:10
Vp Hồ Chí Minh Núi Sập Giường năm 40 chỗ 140.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 13:50
Thời gian: 09:50
Vp Hồ Chí Minh Ba Chúc Giường năm 40 chỗ 150.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 12:30
Thời gian: 08:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Trung Giường năm 40 chỗ 150.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 11:10
Thời gian: 07:10
Vp Hồ Chí Minh TT An Phú Giường năm 40 chỗ 150.000
Hoàng Long 21:00 - 10:28
Thời gian: 13:28
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 21:00 - 03:30
Thời gian: 06:30
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 660.000
Hoàng Long 21:00 - 15:50
Thời gian: 18:50
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 420.000
Hoàng Long 14:30 - 06:53
Thời gian: 16:23
Vp Hồ Chí Minh Tp Hạ Long Giường nằm 39 chỗ 770.000
Hoàng Long 14:30 - 03:53
Thời gian: 13:23
Vp Hồ Chí Minh Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 620.000
Hoàng Long 21:00 - 18:50
Thời gian: 21:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Khải 06:30 - 08:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 09:30 - 11:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 12:30 - 14:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 15:30 - 17:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Khải 18:30 - 20:15
Thời gian: 01:45
Vp Hồ Chí Minh Trạm Tiền Giang Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Kim Hoàng 05:30 - 10:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 10:40 - 15:10
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 14:40 - 19:10
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Long 21:00 - 13:28
Thời gian: 16:28
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Giường nằm 39 chỗ 850.000
Sơn Nguyên 20:00 - 23:45
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 07:30 - 11:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 13:30 - 17:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Kim Hoàng 08:30 - 12:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 18:30 - 22:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Long 08:00 - 21:20
Thời gian: 13:20
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 340.000
Minh Dũng 06:00 - 07:40
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Minh Dũng 10:30 - 12:10
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Minh Dũng 16:00 - 17:40
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Hoàng Long 14:30 - 02:28
Thời gian: 11:58
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 600.000
Tân Hoàng Anh 20:15 - 03:15
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Vp Phan Rang Giường Đôi 45 chỗ 150.000
Quốc Trung 19:30 - 02:30
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Vp Phan Rang Giường Nằm 45 Chỗ 140.000
Vũ Linh 09:30 - 15:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 43 chỗ 150.000
Kim Hoàng 21:30 - 02:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 07:30 - 13:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 09:30 - 15:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 11:30 - 17:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 13:30 - 19:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 15:30 - 21:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 17:30 - 23:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 21:30 - 03:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Hoàng Long 08:00 - 19:20
Thời gian: 11:20
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 300.000
Huệ Nghĩa 09:00 - 15:45
Thời gian: 06:45
Vp Hồ Chí Minh Tịnh Biên Giường năm 40 chỗ 150.000
Huệ Nghĩa 00:00 - 04:45
Thời gian: 04:45
Vp Hồ Chí Minh Vp Long Xuyên Giường năm 40 chỗ 130.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 07:50
Thời gian: 03:50
Vp Hồ Chí Minh An Hoà Giường năm 40 chỗ 130.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 08:50
Thời gian: 04:50
Vp Hồ Chí Minh Vp Long Xuyên Giường năm 40 chỗ 130.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 10:30
Thời gian: 06:30
Vp Hồ Chí Minh Thoại Sơn Giường năm 40 chỗ 140.000
Tuấn Anh Đơn Dương 11:00 - 18:30
Thời gian: 07:30
Vp Hồ Chí Minh VP Đơn Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Kim Hoàng 11:30 - 14:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 17:30 - 20:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Khải 06:30 - 08:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 09:30 - 11:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 12:30 - 14:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 15:30 - 17:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 18:30 - 20:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 06:30 - 08:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 09:30 - 11:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 12:30 - 14:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 15:30 - 17:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 18:30 - 20:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Vp Hồ Chí Minh TP. Sóc Trăng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hoàng Long 14:30 - 10:20
Thời gian: 19:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 370.000
Sơn Nguyên 21:00 - 00:45
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 08:30 - 12:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 14:30 - 18:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Kim Hoàng 09:30 - 13:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 20:30 - 00:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Long 14:30 - 03:50
Thời gian: 13:20
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 280.000
Minh Dũng 07:00 - 08:40
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Minh Dũng 11:30 - 13:10
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Minh Dũng 17:00 - 18:40
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Hoàng Long 21:00 - 08:28
Thời gian: 11:28
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 730.000
Hoàng Long 08:00 - 14:40
Thời gian: 06:40
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 200.000
Hưng Phú Thịnh 20:09 - 03:39
Thời gian: 07:30
Vp Hồ Chí Minh Vp Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 150.000
Kim Hoàng 05:30 - 08:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 12:30 - 15:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 19:30 - 22:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Khải 07:00 - 09:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 10:00 - 12:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 13:00 - 15:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 16:00 - 18:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 19:00 - 21:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 13:00 - 15:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 16:00 - 18:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 19:00 - 21:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 11:00 - 16:00
Thời gian: 05:00
Vp Hồ Chí Minh TP. Sóc Trăng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hoàng Long 21:00 - 16:50
Thời gian: 19:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 450.000
Huệ Nghĩa 00:00 - 03:15
Thời gian: 03:15
Vp Hồ Chí Minh Sa Đéc Giường năm 40 chỗ 120.000
Kim Hoàng 05:30 - 11:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 08:30 - 14:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 09:30 - 15:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 11:30 - 17:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 13:30 - 19:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 15:30 - 21:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 17:30 - 23:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 21:30 - 03:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Hoàng Long 14:30 - 01:50
Thời gian: 11:20
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 240.000
Huệ Nghĩa 09:00 - 15:35
Thời gian: 06:35
Vp Hồ Chí Minh Nhà Bàng Giường năm 40 chỗ 150.000
Huệ Nghĩa 00:00 - 06:15
Thời gian: 06:15
Vp Hồ Chí Minh VP Châu Đốc Giường năm 40 chỗ 140.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 08:30
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh Kênh H Giường năm 40 chỗ 130.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 12:10
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Tịnh Biên Giường năm 40 chỗ 150.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 11:50
Thời gian: 07:50
Vp Hồ Chí Minh Nhà Bàng Giường năm 40 chỗ 150.000
Hồng Ân 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh VP Đơn Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Kim Hoàng 18:30 - 23:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 05:30 - 11:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 08:30 - 14:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 10:30 - 16:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 12:30 - 18:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 14:30 - 20:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 16:30 - 22:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 19:30 - 01:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 04:30 - 10:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Huệ Nghĩa 00:00 - 06:30
Thời gian: 06:30
Vp Hồ Chí Minh Chùa Bà Châu Đốc Giường năm 40 chỗ 140.000
Huệ Nghĩa 10:00 - 16:15
Thời gian: 06:15
Vp Hồ Chí Minh Tri Tôn Giường năm 40 chỗ 150.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 09:30
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh VP Châu Đốc Giường năm 40 chỗ 140.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 10:50
Thời gian: 06:50
Vp Hồ Chí Minh Lộ Tẻ Giường năm 40 chỗ 140.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 09:50
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Kênh F Giường năm 40 chỗ 140.000
Sơn Nguyên 18:00 - 21:45
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 05:30 - 09:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 11:30 - 15:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Kim Hoàng 04:30 - 08:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 14:40 - 18:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Long 21:00 - 11:28
Thời gian: 14:28
Vp Hồ Chí Minh Bắc Giang Giường nằm 39 chỗ 810.000
Hoàng Long 14:30 - 18:20
Thời gian: 03:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 140.000
Minh Dũng 09:45 - 11:25
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Minh Dũng 14:30 - 16:10
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Hoàng Long 14:30 - 03:08
Thời gian: 12:38
Vp Hồ Chí Minh Nam Định Giường nằm 39 chỗ 620.000
Hoàng Long 21:00 - 04:30
Thời gian: 07:30
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 670.000
Tân Hoàng Anh 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Vp Phan Rang Giường Đôi 45 chỗ 150.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 14:00 - 21:00
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Kim Hoàng 09:30 - 12:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 15:30 - 18:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Sơn Nguyên 22:00 - 01:45
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 09:30 - 13:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 15:30 - 19:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Kim Hoàng 10:40 - 14:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 08:40 - 12:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Long 21:00 - 10:20
Thời gian: 13:20
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 340.000
Minh Dũng 08:00 - 09:40
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Minh Dũng 12:30 - 14:10
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Minh Dũng 18:00 - 19:40
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Hoàng Long 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 670.000
Hoàng Long 14:30 - 21:10
Thời gian: 06:40
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 170.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Kim Hoàng 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Sơn Nguyên 17:00 - 20:45
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 04:30 - 08:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 10:30 - 14:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Vp Hồ Chí Minh BX TT Cần Thơ Giường nằm 44 chỗ 120.000
Kim Hoàng 12:40 - 16:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 05:30 - 09:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Long 08:00 - 11:50
Thời gian: 03:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 170.000
Minh Dũng 09:00 - 10:40
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Minh Dũng 13:30 - 15:10
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Hoàng Long 08:00 - 20:38
Thời gian: 12:38
Vp Hồ Chí Minh Nam Định Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 14:30 - 22:30
Thời gian: 08:00
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Long 21:00 - 03:40
Thời gian: 06:40
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 200.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 11:00 - 18:00
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Kim Hoàng 08:30 - 11:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Khải 05:30 - 07:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 08:30 - 10:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 11:30 - 13:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 14:30 - 16:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 17:30 - 19:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 05:30 - 07:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 08:30 - 10:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 11:30 - 13:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 14:30 - 16:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 17:30 - 19:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 05:00 - 07:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Giường nằm 44 chỗ 90.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 09:10
Thời gian: 05:10
Vp Hồ Chí Minh Châu Thành Giường năm 40 chỗ 140.000
Cẩm Vân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Vp Hồ Chí Minh VP Đà Nẵng Giường Nằm 42 Chỗ 380.000
Thúy Hoa 03:00 - 06:00
Thời gian: 03:00
Vp Hồ Chí Minh VP Định Quán Ghế ngồi 7 chỗ 120.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 07:10
Thời gian: 03:10
Vp Hồ Chí Minh Cao Lãnh Giường năm 40 chỗ 120.000
Kim Hoàng 14:30 - 17:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Khải 05:00 - 07:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 08:00 - 10:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 11:00 - 13:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 14:00 - 16:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 17:00 - 19:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 17:00 - 19:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Kim Hoàng 04:30 - 07:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 20:00 - 01:00
Thời gian: 05:00
Vp Hồ Chí Minh TP. Sóc Trăng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hoàng Long 21:00 - 21:40
Thời gian: 00:40
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 140.000
Kim Hoàng 21:30 - 00:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Khải 07:30 - 09:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 10:30 - 12:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 13:30 - 15:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 16:30 - 18:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 19:30 - 21:45
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 07:30 - 09:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 10:30 - 12:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 13:30 - 15:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 16:30 - 18:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 19:30 - 21:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 14:00 - 19:00
Thời gian: 05:00
Vp Hồ Chí Minh TP. Sóc Trăng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Thái Sơn 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Vp Hồ Chí Minh VP Buôn Ma Thuột Giường Nằm 41 chỗ 220.000
Huệ Nghĩa 00:00 - 02:45
Thời gian: 02:45
Vp Hồ Chí Minh Cao Lãnh Giường năm 40 chỗ 120.000
Kim Hoàng 19:30 - 00:00
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 07:30 - 13:20
Thời gian: 05:50
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 08:40 - 13:10
Thời gian: 04:30
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 10:30 - 16:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 12:30 - 18:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 14:30 - 20:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 16:30 - 22:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 19:30 - 01:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 04:30 - 10:00
Thời gian: 05:30
Vp Hồ Chí Minh Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Huệ Nghĩa 00:00 - 05:20
Thời gian: 05:20
Vp Hồ Chí Minh Thoại Sơn Giường năm 40 chỗ 140.000
Huệ Nghĩa 13:30 - 18:50
Thời gian: 05:20
Vp Hồ Chí Minh Thoại Sơn Giường năm 40 chỗ 140.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 13:10
Thời gian: 09:10
Vp Hồ Chí Minh TT Chi Lăng Giường năm 40 chỗ 150.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 11:30
Thời gian: 07:30
Vp Hồ Chí Minh Văn Giáo Giường năm 40 chỗ 150.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 13:30
Thời gian: 09:30
Vp Hồ Chí Minh Cần Đăng Giường năm 40 chỗ 150.000
Sơn Nguyên 19:00 - 22:45
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 06:30 - 10:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Sơn Nguyên 12:30 - 16:15
Thời gian: 03:45
Vp Hồ Chí Minh BXTT Cần Thơ Limousine 9 chỗ. 120.000
Kim Hoàng 06:30 - 10:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 16:40 - 20:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Long 21:00 - 11:08
Thời gian: 14:08
Vp Hồ Chí Minh Bắc Ninh Giường nằm 39 chỗ 810.000
Hoàng Long 21:00 - 00:50
Thời gian: 03:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 170.000
Minh Dũng 10:00 - 11:40
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Minh Dũng 15:15 - 16:55
Thời gian: 01:40
Vp Hồ Chí Minh Tp Vũng Tàu Ghế ngồi 9 chỗ 150.000
Hoàng Long 08:00 - 19:58
Thời gian: 11:58
Vp Hồ Chí Minh Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 730.000
Tân Hoàng Anh 11:00 - 18:00
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Vp Phan Rang Giường Đôi 45 chỗ 150.000
Thiện Trí 11:30 - 18:30
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Vp Phan Rang Giường nằm 44 chỗ 145.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Kim Hoàng 10:30 - 13:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 16:30 - 19:00
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Hoàng Khải 06:00 - 08:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 09:00 - 11:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 12:00 - 14:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 15:00 - 17:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 18:00 - 20:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Vp Bến Tre Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 12:00 - 14:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 15:00 - 17:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Khải 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Ngã Tư Châu Thành Giường nằm 44 chỗ 90.000
Huệ Nghĩa 13:30 - 18:40
Thời gian: 05:10
Vp Hồ Chí Minh Núi Sập Giường năm 40 chỗ 140.000
Hoàng Long 08:00 - 03:50
Thời gian: 19:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 08:00 - 08:40
Thời gian: 00:40
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 14:30 - 15:10
Thời gian: 00:40
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 110.000
Hoàng Long 08:00 - 16:40
Thời gian: 08:40
Vp Hồ Chí Minh Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 200.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Sa Đéc Giường năm 40 chỗ 120.000
Hoàng Long 21:00 - 05:40
Thời gian: 08:40
Vp Hồ Chí Minh Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 200.000
Hoàng Long 14:30 - 23:10
Thời gian: 08:40
Vp Hồ Chí Minh Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 170.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 06:50
Thời gian: 02:50
Vp Hồ Chí Minh Mương Điều Giường năm 40 chỗ 120.000