VP HCM

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP HCM ngày 22/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vinh Hoa 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
VP HCM Hàm Tân Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Cúc Phương 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
VP HCM VP Long Khánh Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Quý Thảo 18:30 - 04:00
Thời gian: 09:30
VP HCM Bến Xe Phước An Giường nằm 40 chỗ 210.000
Đình Nhân 11:30 - 05:30
Thời gian: 18:00
VP HCM Tiên Phước Giường nằm 40 chỗ 380.000
Anh Tuấn (Bạc Liêu) 08:30 - 14:10
Thời gian: 05:40
VP HCM VP Bạc Liêu Giường nằm 40 chỗ 170.000
Anh Trâm 05:00 - 11:00
Thời gian: 06:00
VP HCM VP Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 650.000
Tuấn Như 11:00 - 18:20
Thời gian: 07:20
VP HCM Đơn Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Đình Nhân 11:30 - 08:00
Thời gian: 20:30
VP HCM VP Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 400.000
Anh Thư 08:00 - 06:00
Thời gian: 22:00
VP HCM Điện Bàn Sơ đồ giường nằm 40 chỗ 350.000