Vp Hà Nội

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Hà Nội ngày 13/12/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 04:40 - 06:15
Thời gian: 01:35
Vp Hà Nội Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Thuận Hiền 19:15 - 03:15
Thời gian: 08:00
Vp Hà Nội VP Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ WC 230.000
Lý Thảo Limousine 12:00 - 14:45
Thời gian: 02:45
Vp Hà Nội Cầu Vượt Quảng Hưng Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Lý Thảo Limousine 06:00 - 09:35
Thời gian: 03:35
Vp Hà Nội Bãi biển Hải Hòa Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Lý Thảo Limousine 12:00 - 16:05
Thời gian: 04:05
Vp Hà Nội Khu Kinh tế Nghi sơn Limousine 9 chỗ VIP 150.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Vp Hà Nội Huế Giường nằm 39 chỗ 199.000
Phương Nguyên Limousine 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Vp Hà Nội Nhà Thờ Đá Limousine 9 chỗ VIP 330.000
Green Limousine 07:00 - 09:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 06:00 - 08:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 06:00 - 07:45
Thời gian: 01:45
Vp Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 16:00 - 17:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
An Tâm VIP 11:45 - 12:55
Thời gian: 01:10
Vp Hà Nội Văn phòng Hưng Yên Limousine 9 chỗ VIP 100.000
Lý Thảo Limousine 06:00 - 08:45
Thời gian: 02:45
Vp Hà Nội Cầu Vượt Quảng Hưng Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Lý Thảo Limousine 18:00 - 22:05
Thời gian: 04:05
Vp Hà Nội Khu Kinh tế Nghi sơn Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Lý Thảo Limousine 10:00 - 14:05
Thời gian: 04:05
Vp Hà Nội Khu Kinh tế Nghi sơn Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Lý Thảo Limousine 16:00 - 20:05
Thời gian: 04:05
Vp Hà Nội Khu Kinh tế Nghi sơn Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Khánh Thịnh Limousine 18:00 - 21:15
Thời gian: 03:15
Vp Hà Nội Vp Phù Yên Limousine 9 chỗ 180.000
Phương Nguyên Limousine 15:00 - 20:30
Thời gian: 05:30
Vp Hà Nội Nhà Thờ Đá Limousine 9 chỗ VIP 330.000
Green Limousine 07:00 - 08:25
Thời gian: 01:25
Vp Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 14:00 - 16:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 11:00 - 12:25
Thời gian: 01:25
Vp Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 13:00 - 14:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
An Tâm VIP 09:45 - 10:35
Thời gian: 00:50
Vp Hà Nội Văn phòng Ân Thi Limousine 9 chỗ VIP 100.000
GreenLion Bus 07:30 - 11:00
Thời gian: 03:30
Vp Hà Nội Tp Hạ Long Limousine 9 chỗ VIP 200.000
Lý Thảo Limousine 16:00 - 18:45
Thời gian: 02:45
Vp Hà Nội Cầu Vượt Quảng Hưng Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Lý Thảo Limousine 08:00 - 10:45
Thời gian: 02:45
Vp Hà Nội Cầu Vượt Quảng Hưng Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Lý Thảo Limousine 14:00 - 18:05
Thời gian: 04:05
Vp Hà Nội Khu Kinh tế Nghi sơn Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Khánh Thịnh Limousine 13:00 - 16:15
Thời gian: 03:15
Vp Hà Nội Vp Phù Yên Limousine 9 chỗ 180.000
Sao Việt 06:30 - 13:00
Thời gian: 06:30
Vp Hà Nội VP Xuân Viên (SaPa) Giường nằm 4X chỗ 240.000
Green Limousine 07:00 - 08:45
Thời gian: 01:45
Vp Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 13:00 - 15:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 11:00 - 12:45
Thời gian: 01:45
Vp Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 11:00 - 12:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
An Tâm VIP 09:45 - 10:55
Thời gian: 01:10
Vp Hà Nội Văn phòng Hưng Yên Limousine 9 chỗ VIP 100.000
TM Camel 17:00 - 11:00
Thời gian: 18:00
Vp Hà Nội Vp Hội An Giường nằm 40 chỗ 320.000
Lý Thảo Limousine 14:00 - 16:45
Thời gian: 02:45
Vp Hà Nội Cầu Vượt Quảng Hưng Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Lý Thảo Limousine 08:00 - 11:35
Thời gian: 03:35
Vp Hà Nội Bãi biển Hải Hòa Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Lý Thảo Limousine 14:00 - 17:35
Thời gian: 03:35
Vp Hà Nội Bãi biển Hải Hòa Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Khánh Thịnh Limousine 07:00 - 10:15
Thời gian: 03:15
Vp Hà Nội Vp Phù Yên Limousine 9 chỗ 180.000
GreenLion Bus 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Vp Hà Nội BX Sa Pa Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Green Limousine 09:00 - 11:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 11:00 - 13:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 06:00 - 07:25
Thời gian: 01:25
Vp Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 09:00 - 10:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Phúc Xuyên 04:40 - 06:30
Thời gian: 01:50
Vp Hà Nội Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 120.000
An Tâm VIP 13:45 - 14:55
Thời gian: 01:10
Vp Hà Nội Văn phòng Hưng Yên Limousine 9 chỗ VIP 100.000
Lý Thảo Limousine 10:00 - 13:35
Thời gian: 03:35
Vp Hà Nội Bãi biển Hải Hòa Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Lý Thảo Limousine 06:00 - 10:05
Thời gian: 04:05
Vp Hà Nội Khu Kinh tế Nghi sơn Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Lý Thảo Limousine 12:00 - 15:35
Thời gian: 03:35
Vp Hà Nội Bãi biển Hải Hòa Limousine 9 chỗ VIP 150.000
TM Camel 17:00 - 08:00
Thời gian: 15:00
Vp Hà Nội Vp Huế Giường nằm 40 chỗ 250.000
Sao Việt 05:30 - 12:00
Thời gian: 06:30
Vp Hà Nội VP Xuân Viên (SaPa) Giường nằm 4X chỗ 240.000
Green Limousine 10:00 - 11:20
Thời gian: 01:20
Vp Hà Nội Vĩnh Phúc Limousine 9 chỗ 130.000
Green Limousine 09:00 - 10:25
Thời gian: 01:25
Vp Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 18:00 - 20:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
QBus 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Vp Hà Nội Thành phố Bắc Kạn Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Green Limousine 14:00 - 15:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Tuấn Hải Limousine 08:00 - 09:15
Thời gian: 01:15
Vp Hà Nội VP Tứ Kỳ Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
An Tâm VIP 11:45 - 12:35
Thời gian: 00:50
Vp Hà Nội Văn phòng Ân Thi Limousine 9 chỗ VIP 100.000
Lý Thảo Limousine 08:00 - 12:05
Thời gian: 04:05
Vp Hà Nội Khu Kinh tế Nghi sơn Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Lý Thảo Limousine 20:00 - 22:45
Thời gian: 02:45
Vp Hà Nội Cầu Vượt Quảng Hưng Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Lý Thảo Limousine 10:00 - 12:45
Thời gian: 02:45
Vp Hà Nội Cầu Vượt Quảng Hưng Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Lý Thảo Limousine 16:00 - 19:35
Thời gian: 03:35
Vp Hà Nội Bãi biển Hải Hòa Limousine 9 chỗ VIP 150.000
TM Camel 17:00 - 10:30
Thời gian: 17:30
Vp Hà Nội VP Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 320.000
Green Limousine 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Văn phòng Tam Đảo Limousine 9 chỗ 130.000
Green Limousine 09:00 - 10:45
Thời gian: 01:45
Vp Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 16:00 - 18:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
QBus 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Vp Hà Nội VP Hồ Ba Bể Ghế ngồi 16 chỗ 250.000
Green Limousine 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000