Vp Hà Nội

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Hà Nội ngày 21/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Inter Bus Lines 06:45 - 11:45
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội VP Cát Bà Giường nằm Limo X 40 chỗ (WC) 350.000
Inter Bus Lines 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội VP Cát Bà Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Inter Bus Lines 13:00 - 18:00
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội VP Cát Bà Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Daiichi Travel 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Vp Hà Nội VP Cát Bà Ghế ngồi 29 chỗ VIP 300.000
Inter Bus Lines 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Vp Hà Nội VP Hạ Long Ghế nằm President 11 chỗ 550.000
Phúc Xuyên 18:00 - 21:45
Thời gian: 03:45
Vp Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 18:00 - 20:25
Thời gian: 02:25
Vp Hà Nội Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 18:00 - 19:45
Thời gian: 01:45
Vp Hà Nội Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 18:00 - 20:45
Thời gian: 02:45
Vp Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 05:00 - 08:45
Thời gian: 03:45
Vp Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 05:00 - 08:45
Thời gian: 03:45
Vp Hà Nội Thành phố Hạ Long Fortuner 7 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 05:00 - 08:45
Thời gian: 03:45
Vp Hà Nội Thành phố Hạ Long Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 08:30 - 10:00
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội Vp Thái Bình Limousine 19 chỗ 130.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 09:30 - 11:00
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội Vp Thái Bình Limousine 19 chỗ 130.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 10:30 - 12:00
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội Vp Thái Bình Limousine 19 chỗ 130.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 11:30 - 13:00
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội Vp Thái Bình Limousine 19 chỗ 130.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 12:30 - 14:00
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội Vp Thái Bình Limousine 19 chỗ 130.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội Vp Thái Bình Limousine 19 chỗ 130.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 16:30 - 18:00
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội Vp Thái Bình Limousine 19 chỗ 130.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội Vp Thái Bình Limousine 19 chỗ 130.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 19:30 - 21:00
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội Vp Thái Bình Limousine 19 chỗ 130.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 05:30 - 07:00
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội Vp Thái Bình Limousine 19 chỗ 130.000
Linh Phương 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Vp Hà Nội VP Bỉm Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 18:00 - 10:00
Thời gian: 16:00
Vp Hà Nội Huế Giường nằm 39 chỗ 199.000
Ninh Quỳnh 04:00 - 06:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 12:00 - 14:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 13:00 - 15:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 15:00 - 17:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 16:00 - 18:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 17:00 - 19:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 19:00 - 21:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Pumpkin Limousine 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Vp Hà Nội VP Sa Pa Limousine 19 chỗ VIP 350.000
Inter Bus Lines 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Vp Hà Nội VP Sa Pa Giường nằm Limo X 40 chỗ 350.000
Sapa Express 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Vp Hà Nội VP Sa Pa Xe VIP 29 ghế nằm 370.000
Pumpkin Limousine 07:30 - 13:00
Thời gian: 05:30
Vp Hà Nội VP Sa Pa Limousine 19 chỗ VIP 350.000
Inter Bus Lines 07:15 - 12:45
Thời gian: 05:30
Vp Hà Nội VP Sa Pa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sapa Express 07:05 - 13:05
Thời gian: 06:00
Vp Hà Nội VP Sa Pa Ghế nằm 29 chỗ VIP 370.000
Inter Bus Lines 07:30 - 13:00
Thời gian: 05:30
Vp Hà Nội VP Sa Pa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sapa Express 07:10 - 13:10
Thời gian: 06:00
Vp Hà Nội VP Sa Pa Ghế nằm 29 chỗ VIP 370.000
Inter Bus Lines 13:30 - 19:00
Thời gian: 05:30
Vp Hà Nội VP Sa Pa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sapa Express 07:30 - 12:30
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội VP Sa Pa Giường năm 38 chỗ 320.000
Inter Bus Lines 21:30 - 03:00
Thời gian: 05:30
Vp Hà Nội VP Sa Pa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sapa Express 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội VP Sa Pa Giường năm 38 chỗ 320.000
Inter Bus Lines 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Vp Hà Nội VP Sa Pa Giường nằm Limo X 40 chỗ 350.000
Inter Bus Lines 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Vp Hà Nội VP Sa Pa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Inter Bus Lines 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Vp Hà Nội VP Lào Cai Giường nằm Limo X 40 chỗ 260.000
Inter Bus Lines 22:00 - 02:30
Thời gian: 04:30
Vp Hà Nội VP Lào Cai Giường nằm Limo X 40 chỗ 260.000
Golden Horse Limousine VIP 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội Vp Sapa VIP Limousine 400.000
Golden Horse Limousine VIP 07:30 - 12:30
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội Vp Sapa VIP Limousine 400.000
Golden Horse Limousine VIP 19:00 - 00:00
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội Vp Sapa VIP Limousine 400.000
Golden Horse Limousine VIP 20:00 - 01:00
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội Vp Sapa VIP Limousine 400.000
Golden Horse Limousine VIP 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Vp Hà Nội Bảo Hà VIP Limousine 380.000
Golden Horse Limousine VIP 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Vp Hà Nội Bảo Hà VIP Limousine 380.000
Golden Horse Limousine VIP 19:00 - 21:30
Thời gian: 02:30
Vp Hà Nội Bảo Hà VIP Limousine 380.000
Golden Horse Limousine VIP 20:00 - 22:30
Thời gian: 02:30
Vp Hà Nội Bảo Hà VIP Limousine 380.000
Sapa Express 07:15 - 13:15
Thời gian: 06:00
Vp Hà Nội VP Sa Pa Ghế nằm 29 chỗ VIP 370.000
Hoa Hướng Dương Limousine 06:30 - 08:00
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 80.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 07:30 - 08:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 08:30 - 09:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 09:30 - 10:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 10:30 - 11:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 11:30 - 12:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 12:30 - 13:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 13:30 - 14:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 14:30 - 15:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 15:30 - 16:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 16:30 - 17:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 17:30 - 18:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 18:30 - 19:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 19:30 - 20:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 05:30 - 06:30
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Nam Định Limousine 19 chỗ 100.000
Linh Phương 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Vp Hà Nội Tam Điệp Limousine 9 chỗ 150.000
Trung Lan 06:10 - 13:10
Thời gian: 07:00
Vp Hà Nội Thanh Chương Xe giường nằm 40 chỗ 180.000