Vp Chư Prông

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Chư Prông ngày 21/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:00 - 22:50
Thời gian: 16:50
Vp Chư Prông Hà Tĩnh QL1A giường nằm 44 chỗ 500.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:00 - 02:40
Thời gian: 20:40
Vp Chư Prông Thanh Hóa - QL1A giường nằm 44 chỗ 600.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:00 - 19:50
Thời gian: 13:50
Vp Chư Prông Quảng Bình - QL1A giường nằm 44 chỗ 400.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 19:30 - 23:40
Thời gian: 04:10
Vp Chư Prông Bình Định - QL1A Giường nằm 45 chỗ 150.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 19:30 - 02:40
Thời gian: 07:10
Vp Chư Prông Quảng Ngãi - QL1A Giường nằm 45 chỗ 200.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:00 - 00:00
Thời gian: 18:00
Vp Chư Prông Vinh - QL1A giường nằm 44 chỗ 550.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 18:00 - 07:10
Thời gian: 13:10
Vp Chư Prông Bến xe Miền Đông giường nằm 44 chỗ 240.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:00 - 16:30
Thời gian: 10:30
Vp Chư Prông Huế - QL1A giường nằm 44 chỗ 300.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:00 - 05:30
Thời gian: 23:30
Vp Chư Prông Bến xe Nước Ngầm giường nằm 44 chỗ 600.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:00 - 18:10
Thời gian: 12:10
Vp Chư Prông Quảng Trị - QL1A giường nằm 44 chỗ 350.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 19:30 - 04:10
Thời gian: 08:40
Vp Chư Prông Quảng Nam - QL1A Giường nằm 45 chỗ 220.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:00 - 04:00
Thời gian: 22:00
Vp Chư Prông Ninh Bình - QL1A giường nằm 44 chỗ 600.000