VP Cát Bà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Cát Bà ngày 19/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Inter Bus Lines 08:30 - 13:30
Thời gian: 05:00
VP Cát Bà Vp Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 150.000
Inter Bus Lines 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
VP Cát Bà Vp Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 150.000
Daiichi Travel 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
VP Cát Bà Vp Hà Nội Ghế ngồi 29 chỗ VIP 300.000
Daiichi Travel 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
VP Cát Bà Vp Hà Nội Ghế ngồi 29 chỗ VIP 300.000
Daiichi Travel 15:00 - 18:30
Thời gian: 03:30
VP Cát Bà Vp Hà Nội Ghế ngồi 29 chỗ VIP 300.000
Aclass Buslines 14:00 - 17:20
Thời gian: 03:20
VP Cát Bà Vp Hà Nội Ghế ngồi 9 chỗ 450.000