VP Buôn Ma Thuột

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Buôn Ma Thuột ngày 24/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 17:45 - 04:30
Thời gian: 10:45
VP Buôn Ma Thuột Tam Kỳ Giường nằm 44 chỗ 240.000
Rạng Đông Limousine 12:30 - 16:00
Thời gian: 03:30
VP Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Limousine ghế ngồi 12 chỗ 200.000
Rạng Đông Limousine 18:30 - 22:30
Thời gian: 04:00
VP Buôn Ma Thuột Nha Trang Limousine ghế ngồi 12 chỗ 200.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 17:45 - 03:30
Thời gian: 09:45
VP Buôn Ma Thuột Tp Quảng Ngãi Giường nằm 44 chỗ 220.000
Rạng Đông Limousine 17:30 - 21:00
Thời gian: 03:30
VP Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Limousine ghế ngồi 12 chỗ 200.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 17:45 - 01:00
Thời gian: 07:15
VP Buôn Ma Thuột Bình Định Giường nằm 44 chỗ 200.000
Thái Lai 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
VP Buôn Ma Thuột BX Tân Châu Giường nằm 40 chỗ 200.000
Rạng Đông Limousine 10:30 - 14:30
Thời gian: 04:00
VP Buôn Ma Thuột Nha Trang Limousine ghế ngồi 12 chỗ 200.000
Bình Thuận 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
VP Buôn Ma Thuột Bến Xe Bắc Phan Thiết Giường nằm 36 chỗ 240.000
Nguyễn Kim 08:30 - 15:30
Thời gian: 07:00
VP Buôn Ma Thuột Vp Hồ Chí Minh Limousine 20 Phòng 380.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 17:45 - 06:00
Thời gian: 12:15
VP Buôn Ma Thuột Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 240.000
Rạng Đông Limousine 13:30 - 17:30
Thời gian: 04:00
VP Buôn Ma Thuột Nha Trang Limousine ghế ngồi 12 chỗ 200.000
Nguyễn Kim 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
VP Buôn Ma Thuột Vp Hồ Chí Minh Premium Gold 21 chỗ 350.000
Rạng Đông Limousine 06:30 - 10:00
Thời gian: 03:30
VP Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Limousine ghế ngồi 12 chỗ 200.000
Rạng Đông Limousine 16:30 - 20:30
Thời gian: 04:00
VP Buôn Ma Thuột Nha Trang Limousine ghế ngồi 12 chỗ 200.000
Thái Lai 18:00 - 02:00
Thời gian: 08:00
VP Buôn Ma Thuột BX Tân Châu Giường nằm 40 chỗ 200.000
Rạng Đông Limousine 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
VP Buôn Ma Thuột Nha Trang Limousine ghế ngồi 12 chỗ 200.000
Bình Thuận 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
VP Buôn Ma Thuột Bến Xe Bắc Phan Thiết Giường nằm 44 chỗ 210.000