VP Buôn Ma Thuột

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Buôn Ma Thuột ngày 28/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thịnh Phát Limousine 09:00 - 16:30
Thời gian: 07:30
VP Buôn Ma Thuột VP Sài Gòn Ghế ngồi VIP 16 chỗ 350.000
Thịnh Phát Limousine 21:00 - 04:30
Thời gian: 07:30
VP Buôn Ma Thuột VP Sài Gòn Ghế ngồi VIP 16 chỗ 350.000
Thái Sơn 19:30 - 03:00
Thời gian: 07:30
VP Buôn Ma Thuột Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 41 chỗ 220.000
Mai Linh 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
VP Buôn Ma Thuột Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 215.000
Mai Linh 21:40 - 06:40
Thời gian: 09:00
VP Buôn Ma Thuột Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 215.000
Thái Lai 18:00 - 02:00
Thời gian: 08:00
VP Buôn Ma Thuột Bến xe Tân Châu Giường nằm 40 chỗ 230.000
Thái Lai 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
VP Buôn Ma Thuột Bến xe Tân Châu Giường nằm 40 chỗ 230.000
Mai Linh 17:00 - 05:30
Thời gian: 12:30
VP Buôn Ma Thuột Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 280.000
Thịnh Phát Limousine 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
VP Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Limousine 9 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limousine 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
VP Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Limousine 9 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limousine 18:00 - 21:30
Thời gian: 03:30
VP Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Limousine 9 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limousine 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
VP Buôn Ma Thuột Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limousine 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
VP Buôn Ma Thuột Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limousine 14:00 - 18:00
Thời gian: 04:00
VP Buôn Ma Thuột Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limousine 17:00 - 21:00
Thời gian: 04:00
VP Buôn Ma Thuột Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limousine 19:00 - 23:00
Thời gian: 04:00
VP Buôn Ma Thuột Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 200.000