Vĩnh Long

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vĩnh Long ngày 22/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kim Hoàng 02:45 - 05:45
Thời gian: 03:00
Vĩnh Long Bến xe Miền Tây Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 08:45 - 11:45
Thời gian: 03:00
Vĩnh Long Bến xe Miền Tây Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 14:45 - 17:45
Thời gian: 03:00
Vĩnh Long Bến xe Miền Tây Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 08:00 - 10:20
Thời gian: 02:20
Vĩnh Long Bến Xe Khách Huyện Tiểu Cần Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Liên Hưng 17:45 - 05:15
Thời gian: 11:30
Vĩnh Long Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 16:45 - 02:15
Thời gian: 09:30
Vĩnh Long Vp Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Kim Hoàng 04:45 - 08:05
Thời gian: 03:20
Vĩnh Long Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 10:45 - 14:05
Thời gian: 03:20
Vĩnh Long Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 16:45 - 20:05
Thời gian: 03:20
Vĩnh Long Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 08:00 - 10:40
Thời gian: 02:40
Vĩnh Long Cầu Kè Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Liên Hưng 17:45 - 04:15
Thời gian: 10:30
Vĩnh Long Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 17:45 - 03:15
Thời gian: 09:30
Vĩnh Long Vp Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Kim Hoàng 00:45 - 03:45
Thời gian: 03:00
Vĩnh Long Bến xe Miền Tây Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 06:45 - 09:45
Thời gian: 03:00
Vĩnh Long Bến xe Miền Tây Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 12:45 - 15:45
Thời gian: 03:00
Vĩnh Long Bến xe Miền Tây Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 08:00 - 09:00
Thời gian: 01:00
Vĩnh Long VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Liên Hưng 16:45 - 03:45
Thời gian: 11:00
Vĩnh Long Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 17:45 - 02:15
Thời gian: 08:30
Vĩnh Long Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 240.000
Kim Hoàng 04:45 - 07:45
Thời gian: 03:00
Vĩnh Long Bến xe Miền Tây Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 10:45 - 13:45
Thời gian: 03:00
Vĩnh Long Bến xe Miền Tây Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 16:45 - 19:45
Thời gian: 03:00
Vĩnh Long Bến xe Miền Tây Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Liên Hưng 16:45 - 03:15
Thời gian: 10:30
Vĩnh Long Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 16:45 - 00:15
Thời gian: 07:30
Vĩnh Long Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 230.000
Kim Hoàng 02:45 - 06:05
Thời gian: 03:20
Vĩnh Long Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 08:45 - 12:05
Thời gian: 03:20
Vĩnh Long Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 14:45 - 18:05
Thời gian: 03:20
Vĩnh Long Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Vĩnh Long Cầu Ngang Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Liên Hưng 17:45 - 04:45
Thời gian: 11:00
Vĩnh Long Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 17:45 - 01:15
Thời gian: 07:30
Vĩnh Long Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 230.000
Kim Hoàng 00:45 - 04:05
Thời gian: 03:20
Vĩnh Long Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 06:45 - 10:05
Thời gian: 03:20
Vĩnh Long Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 12:45 - 16:05
Thời gian: 03:20
Vĩnh Long Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Kim Hoàng 00:50 - 03:50
Thời gian: 03:00
Vĩnh Long Bến xe Miền Tây Giường Nằm 41 chỗ 110.000
Liên Hưng 16:45 - 04:15
Thời gian: 11:30
Vĩnh Long Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 16:45 - 01:15
Thời gian: 08:30
Vĩnh Long Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 240.000