Vinh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vinh ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mận Vũ 13:45 - 19:15
Thời gian: 05:30
Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hưng Long 00:15 - 05:30
Thời gian: 05:15
Vinh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Nam Quỳnh Anh 06:00 - 11:30
Thời gian: 05:30
Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hoà Tiến 16:00 - 04:30
Thời gian: 12:30
Vinh Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 250.000
Mận Vũ 13:45 - 16:15
Thời gian: 02:30
Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 150.000
Việt Tân 14:00 - 05:30
Thời gian: 15:30
Vinh Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 450.000
Mận Vũ 08:45 - 14:15
Thời gian: 05:30
Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hưng Long 00:00 - 05:15
Thời gian: 05:15
Vinh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Hưng Long 23:45 - 05:00
Thời gian: 05:15
Vinh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Hưng Long 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Vinh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 38 chỗ 0
Mận Vũ 08:45 - 11:15
Thời gian: 02:30
Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 150.000
Thuận Ý 15:25 - 06:10
Thời gian: 14:45
Vinh Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 580.000
Mận Vũ 23:25 - 04:55
Thời gian: 05:30
Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hưng Long 23:30 - 04:45
Thời gian: 05:15
Vinh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Văn Minh 09:30 - 16:00
Thời gian: 06:30
Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 225.000
Nam Quỳnh Anh 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Vinh Thái Nguyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 23:25 - 01:55
Thời gian: 02:30
Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 150.000
Hoa Giang (Bình Dương) 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Vinh Bến xe Lam Hồng Giường Nằm 48 chỗ 600.000
Mận Vũ 00:15 - 05:45
Thời gian: 05:30
Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 23:45 - 05:15
Thời gian: 05:30
Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hưng Long 23:30 - 05:15
Thời gian: 05:45
Vinh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
Văn Minh 14:00 - 20:30
Thời gian: 06:30
Vinh Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 225.000
Mận Vũ 00:15 - 02:45
Thời gian: 02:30
Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 150.000
Mận Vũ 23:45 - 02:15
Thời gian: 02:30
Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 150.000
Mận Vũ 22:45 - 04:15
Thời gian: 05:30
Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hưng Long 00:15 - 06:00
Thời gian: 05:45
Vinh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
Văn Minh 08:15 - 12:45
Thời gian: 04:30
Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 225.000
Hoà Tiến 17:00 - 05:30
Thời gian: 12:30
Vinh Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 200.000
Mận Vũ 22:45 - 01:15
Thời gian: 02:30
Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 150.000
Việt Tân 14:00 - 06:00
Thời gian: 16:00
Vinh Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 450.000
Mận Vũ 11:45 - 17:15
Thời gian: 05:30
Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hưng Long 00:00 - 05:45
Thời gian: 05:45
Vinh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
Hưng Long 23:45 - 05:30
Thời gian: 05:45
Vinh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
Hoà Tiến 10:00 - 22:30
Thời gian: 12:30
Vinh Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 200.000
Mận Vũ 11:45 - 14:15
Thời gian: 02:30
Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 150.000
Thuận Ý 16:55 - 07:40
Thời gian: 14:45
Vinh Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 580.000