Vinh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vinh ngày 18/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Nam Quỳnh Anh 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Vinh Thái Nguyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Sơn Anh 19:10 - 04:40
Thời gian: 09:30
Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 250.000
Thuận Hiền 22:15 - 03:15
Thời gian: 05:00
Vinh Vp Hà Nội Giường nằm 40 chỗ WC 210.000
Vạn Lục Tùng 21:05 - 05:25
Thời gian: 08:20
Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 250.000
Vạn Lục Tùng 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 250.000