Vinh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vinh ngày 24/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Hưng 10:30 - 07:30
Thời gian: 21:00
Vinh Bến Xe Tam Hiệp - Đồng Nai Giường nằm 44 chỗ 650.000
Bảo Yến (Huế) 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Vinh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 44 chỗ 150.000
Việt Tân 14:00 - 05:30
Thời gian: 15:30
Vinh Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 480.000
Nam Quỳnh Anh 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Vinh Thái Nguyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Thuận Ý 17:55 - 08:40
Thời gian: 14:45
Vinh Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 480.000
Vạn Lục Tùng 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 250.000
Hoa Giang (Bình Dương) 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Vinh Bến xe Lam Hồng Giường Nằm 48 chỗ 600.000
Việt Sơn Anh 19:10 - 04:40
Thời gian: 09:30
Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 250.000
Việt Hưng 10:30 - 05:30
Thời gian: 19:00
Vinh Bến Xe Đức Long - Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 600.000
Việt Hưng 10:30 - 08:30
Thời gian: 22:00
Vinh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 44 chỗ 650.000
Thuận Ý 15:25 - 06:10
Thời gian: 14:45
Vinh Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 480.000