Vinh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vinh ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hưng Long 00:15 - 05:30
Thời gian: 05:15
Vinh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 200.000
Văn Minh 08:15 - 12:45
Thời gian: 04:30
Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 225.000
Nam Quỳnh Anh 06:00 - 11:30
Thời gian: 05:30
Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đại Lý Hoà Tiến 16:00 - 04:30
Thời gian: 12:30
Vinh Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 250.000
Hà Sơn 14:35 - 17:29
Thời gian: 02:54
Vinh Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 100.000
Thuận Ý 15:25 - 06:10
Thời gian: 14:45
Vinh Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 480.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 11:15 - 12:30
Thời gian: 01:15
Vinh Bến Xe Di Linh Giường nằm 46 chỗ 500.000
Hoa Giang (Bình Dương) 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Vinh Bến xe Lam Hồng Giường Nằm 48 chỗ 600.000
Hưng Long 00:00 - 05:45
Thời gian: 05:45
Vinh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 200.000
Hưng Long 23:45 - 05:30
Thời gian: 05:45
Vinh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 200.000
Hồng Hà 00:15 - 05:45
Thời gian: 05:30
Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
Đại Lý Hoà Tiến 10:00 - 22:30
Thời gian: 12:30
Vinh Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 200.000
Hồng Hà 00:15 - 02:45
Thời gian: 02:30
Vinh Big C Thanh Hoá Giường nằm 46 chỗ 100.000
Nam Cường 18:00 - 02:00
Thời gian: 08:00
Vinh Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hà Sơn 14:35 - 23:51
Thời gian: 09:16
Vinh Bảo Hà Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 380.000
Ngọc Tín 20:00 - 03:40
Thời gian: 07:40
Vinh Ninh Bình Giường nằm 41 chỗ 150.000
Hưng Long 23:30 - 04:45
Thời gian: 05:15
Vinh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 200.000
Văn Minh 14:00 - 20:30
Thời gian: 06:30
Vinh Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 225.000
Ngọc Tín 20:00 - 06:40
Thời gian: 10:40
Vinh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 41 chỗ 180.000
Ngọc Tín 20:00 - 04:40
Thời gian: 08:40
Vinh Thái Bình Giường nằm 41 chỗ 170.000
Ngọc Tín 20:00 - 01:00
Thời gian: 05:00
Vinh Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 100.000
Việt Tân 14:00 - 06:00
Thời gian: 16:00
Vinh Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 450.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 11:15 - 10:45
Thời gian: 23:30
Vinh VP Đà Lạt Giường nằm 46 chỗ 500.000
Hưng Long 23:30 - 05:15
Thời gian: 05:45
Vinh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 200.000
Hưng Long 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Vinh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 38 chỗ 200.000
Nam Cường 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Vinh Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 100.000
Nam Quỳnh Anh 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Vinh Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hà Sơn 14:35 - 23:11
Thời gian: 08:36
Vinh Mậu A - KM150 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 350.000
Việt Tân 17:00 - 08:00
Thời gian: 15:00
Vinh Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 450.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 11:15 - 13:15
Thời gian: 02:00
Vinh VP Bảo Lộc Giường nằm 46 chỗ 500.000
Hưng Long 00:15 - 06:00
Thời gian: 05:45
Vinh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 200.000
Văn Minh 09:30 - 16:00
Thời gian: 06:30
Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 225.000
Hà Sơn 14:35 - 20:36
Thời gian: 06:01
Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 200.000
Đại Lý Hoà Tiến 17:00 - 05:30
Thời gian: 12:30
Vinh Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 200.000
Ngọc Tín 20:00 - 02:10
Thời gian: 06:10
Vinh Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 140.000
Thuận Ý 16:55 - 07:40
Thời gian: 14:45
Vinh Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 480.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 11:15 - 11:45
Thời gian: 00:30
Vinh Bến xe Đức Trọng Giường nằm 46 chỗ 500.000
Hưng Long 00:00 - 05:15
Thời gian: 05:15
Vinh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 200.000
Hưng Long 23:45 - 05:00
Thời gian: 05:15
Vinh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 200.000
Mận Vũ 00:15 - 05:45
Thời gian: 05:30
Vinh BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ (gộp) 180.000
Hoa Giang (Bình Dương) 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Vinh Bến xe Lam Hồng Giường Nằm 48 chỗ 600.000
Mận Vũ 00:15 - 02:45
Thời gian: 02:30
Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ (gộp) 100.000
Hà Sơn 14:35 - 22:46
Thời gian: 08:11
Vinh Yên Bái - Km 121 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 320.000
Hà Sơn 14:35 - 01:06
Thời gian: 10:31
Vinh Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 400.000
Ngọc Tín 20:00 - 04:10
Thời gian: 08:10
Vinh Nam Định Giường nằm 41 chỗ 160.000