Văn phòngTháp Chàm

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòngTháp Chàm ngày 21/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tuấn Tú - Phương Uyên 21:41 - 04:41
Thời gian: 07:00
Văn phòngTháp Chàm Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 160.000
Tuấn Tú - Phương Uyên 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Văn phòngTháp Chàm Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 160.000
Tuấn Tú - Phương Uyên 21:00 - 04:40
Thời gian: 07:40
Văn phòngTháp Chàm Bình Dương Giường nằm 41 chỗ 150.000
Tuấn Tú - Phương Uyên 21:43 - 04:43
Thời gian: 07:00
Văn phòngTháp Chàm Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 160.000
Tuấn Tú - Phương Uyên 21:42 - 04:42
Thời gian: 07:00
Văn phòngTháp Chàm Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 160.000