Văn phòng Lai Châu

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Lai Châu ngày 21/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thế Anh 11:00 - 19:00
Thời gian: 08:00
Văn phòng Lai Châu Ngã Tư Nội Bài Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 20:15 - 05:15
Thời gian: 09:00
Văn phòng Lai Châu Thị trấn Phố Nối Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thế Anh 11:00 - 19:30
Thời gian: 08:30
Văn phòng Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 22:30 - 06:30
Thời gian: 08:00
Văn phòng Lai Châu Ngã Tư Nội Bài Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 20:30 - 09:30
Thời gian: 13:00
Văn phòng Lai Châu Bến xe Quất Lâm Giường nằm 41 chỗ 380.000
Thế Anh 22:45 - 07:15
Thời gian: 08:30
Văn phòng Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm Cabin VIP 450.000
Thế Anh 20:15 - 06:05
Thời gian: 09:50
Văn phòng Lai Châu Thành phố Hưng Yên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thế Anh 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Văn phòng Lai Châu Ngã Tư Nội Bài Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 20:15 - 07:15
Thời gian: 11:00
Văn phòng Lai Châu Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 380.000
Thế Anh 21:30 - 06:00
Thời gian: 08:30
Văn phòng Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 22:45 - 06:45
Thời gian: 08:00
Văn phòng Lai Châu Ngã Tư Nội Bài Giường nằm Cabin VIP 450.000
Thế Anh 22:30 - 07:00
Thời gian: 08:30
Văn phòng Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 20:30 - 06:30
Thời gian: 10:00
Văn phòng Lai Châu Thành phố Phủ Lý Giường nằm 41 chỗ 300.000