Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú ngày 21/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngân Hà 20:00 - 05:30
Thời gian: 09:30
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 380.000
Ngân Hà 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Sapa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 07:00 - 15:30
Thời gian: 08:30
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 20:00 - 05:30
Thời gian: 09:30
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngân Hà 20:00 - 23:00
Thời gian: 03:00
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 120.000
Ngân Hà 12:00 - 20:30
Thời gian: 08:30
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 20:00 - 01:00
Thời gian: 05:00
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Sapa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 22:00 - 06:30
Thời gian: 08:30
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 21:00 - 00:00
Thời gian: 03:00
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 120.000
Ngân Hà 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 21:00 - 02:30
Thời gian: 05:30
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 23:00 - 07:30
Thời gian: 08:30
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 20:00 - 01:30
Thời gian: 05:30
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 20:00 - 02:00
Thời gian: 06:00
Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 250.000