Văn phòng Huế

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Huế ngày 24/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 04:50 - 21:58
Thời gian: 17:08
Văn phòng Huế Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 17:30 - 08:23
Thời gian: 14:53
Văn phòng Huế Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 18:50 - 10:28
Thời gian: 15:38
Văn phòng Huế Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 05:50 - 22:53
Thời gian: 17:03
Văn phòng Huế Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 370.000
Hoàng Long 16:00 - 09:03
Thời gian: 17:03
Văn phòng Huế Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 370.000
Hoàng Long 04:50 - 18:58
Thời gian: 14:08
Văn phòng Huế Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 17:30 - 06:13
Thời gian: 12:43
Văn phòng Huế Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 18:50 - 08:58
Thời gian: 14:08
Văn phòng Huế Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 04:50 - 13:30
Thời gian: 08:40
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 05:50 - 15:00
Thời gian: 09:10
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 16:00 - 01:10
Thời gian: 09:10
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 17:30 - 00:35
Thời gian: 07:05
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 18:50 - 03:30
Thời gian: 08:40
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Minh Đức 09:00 - 04:10
Thời gian: 19:10
Văn phòng Huế Văn Phòng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 430.000
Hoàng Long 00:35 - 02:32
Thời gian: 01:57
Văn phòng Huế Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Long 02:02 - 03:59
Thời gian: 01:57
Văn phòng Huế Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Long 11:00 - 12:27
Thời gian: 01:27
Văn phòng Huế Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Long 11:20 - 13:07
Thời gian: 01:47
Văn phòng Huế Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Long 04:50 - 10:30
Thời gian: 05:40
Văn phòng Huế Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 05:50 - 12:00
Thời gian: 06:10
Văn phòng Huế Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 16:00 - 22:10
Thời gian: 06:10
Văn phòng Huế Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 17:30 - 21:35
Thời gian: 04:05
Văn phòng Huế Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 18:50 - 00:30
Thời gian: 05:40
Văn phòng Huế Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 170.000
Huetourist 08:00 - 13:45
Thời gian: 05:45
Văn phòng Huế Hội An Ghế ngồi 29 chỗ 220.000
Huetourist 16:00 - 19:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Huế Hội An Ghế ngồi 28 chỗ 180.000
KT Travel Huế 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Huế Vp Hội An Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Hoàng Long 00:35 - 03:45
Thời gian: 03:10
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 02:02 - 05:12
Thời gian: 03:10
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 10:35 - 13:45
Thời gian: 03:10
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 11:00 - 14:10
Thời gian: 03:10
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 11:20 - 14:20
Thời gian: 03:00
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 00:35 - 05:35
Thời gian: 05:00
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 02:02 - 07:02
Thời gian: 05:00
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 10:35 - 15:35
Thời gian: 05:00
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 11:00 - 15:30
Thời gian: 04:30
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 11:20 - 16:10
Thời gian: 04:50
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 05:50 - 01:23
Thời gian: 19:33
Văn phòng Huế Vp Cửa Ông Giường nằm 39 chỗ 460.000
KT Travel Huế 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Huế Cửa khẩu Lao Bảo Giường nằm 38 chỗ 150.000
Hoàng Long 05:50 - 07:50
Thời gian: 02:00
Văn phòng Huế Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 17:30 - 19:20
Thời gian: 01:50
Văn phòng Huế Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 05:50 - 21:23
Thời gian: 15:33
Văn phòng Huế Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 16:00 - 07:33
Thời gian: 15:33
Văn phòng Huế Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 17:30 - 09:53
Thời gian: 16:23
Văn phòng Huế Bến xe Đồng Quang Giường nằm 39 chỗ 370.000
Hoàng Long 04:50 - 17:10
Thời gian: 12:20
Văn phòng Huế Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoàng Long 05:50 - 18:40
Thời gian: 12:50
Văn phòng Huế Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoàng Long 16:00 - 04:50
Thời gian: 12:50
Văn phòng Huế Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoàng Long 17:30 - 04:15
Thời gian: 10:45
Văn phòng Huế Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoàng Long 18:50 - 07:10
Thời gian: 12:20
Văn phòng Huế Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoàng Long 11:00 - 15:37
Thời gian: 04:37
Văn phòng Huế Đại lý Anh Tư Giường nằm 39 chỗ 570.000
Hoàng Long 00:35 - 12:15
Thời gian: 11:40
Văn phòng Huế Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 350.000
Hoàng Long 02:02 - 13:42
Thời gian: 11:40
Văn phòng Huế Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 350.000
Hoàng Long 10:35 - 22:15
Thời gian: 11:40
Văn phòng Huế Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 350.000
Hoàng Long 11:00 - 22:10
Thời gian: 11:10
Văn phòng Huế Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 350.000
Hoàng Long 11:20 - 22:50
Thời gian: 11:30
Văn phòng Huế Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 350.000
Huetourist 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Ghế ngồi 29 chỗ 180.000
Huetourist 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Huế Ngũ Hành Sơn Ghế ngồi 29 chỗ 180.000
Huetourist 16:00 - 19:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Ghế ngồi 28 chỗ 150.000
KT Travel Huế 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Huế VP Đà Nẵng Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Hoàng Long 00:35 - 02:45
Thời gian: 02:10
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 02:02 - 04:12
Thời gian: 02:10
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 10:35 - 12:45
Thời gian: 02:10
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 11:00 - 13:10
Thời gian: 02:10
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 11:20 - 13:20
Thời gian: 02:00
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 00:35 - 01:47
Thời gian: 01:12
Văn phòng Huế Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Long 02:02 - 03:14
Thời gian: 01:12
Văn phòng Huế Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Long 11:00 - 11:42
Thời gian: 00:42
Văn phòng Huế Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Long 11:20 - 12:22
Thời gian: 01:02
Văn phòng Huế Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Long 00:35 - 15:33
Thời gian: 14:58
Văn phòng Huế Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 02:02 - 17:00
Thời gian: 14:58
Văn phòng Huế Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 10:35 - 01:33
Thời gian: 14:58
Văn phòng Huế Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 11:00 - 01:28
Thời gian: 14:28
Văn phòng Huế Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 11:20 - 02:08
Thời gian: 14:48
Văn phòng Huế Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 18:50 - 13:28
Thời gian: 18:38
Văn phòng Huế Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Giường nằm 39 chỗ 440.000
Hoàng Long 11:00 - 17:52
Thời gian: 06:52
Văn phòng Huế Văn phòng Cần Thơ Giường nằm 39 chỗ 620.000
Hoàng Long 11:00 - 17:07
Thời gian: 06:07
Văn phòng Huế Đại lý Thiên Bảo Giường nằm 39 chỗ 620.000
Hoàng Long 18:50 - 11:28
Thời gian: 16:38
Văn phòng Huế Bắc Giang Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 18:50 - 11:08
Thời gian: 16:18
Văn phòng Huế Bắc Ninh Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 00:35 - 10:05
Thời gian: 09:30
Văn phòng Huế Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 02:02 - 11:32
Thời gian: 09:30
Văn phòng Huế Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 10:35 - 20:05
Thời gian: 09:30
Văn phòng Huế Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 11:00 - 20:00
Thời gian: 09:00
Văn phòng Huế Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 11:20 - 20:40
Thời gian: 09:20
Văn phòng Huế Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 00:35 - 20:53
Thời gian: 20:18
Văn phòng Huế Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 500.000
Hoàng Long 02:02 - 22:20
Thời gian: 20:18
Văn phòng Huế Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 500.000
Hoàng Long 10:35 - 06:53
Thời gian: 20:18
Văn phòng Huế Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 500.000
Hoàng Long 11:00 - 06:48
Thời gian: 19:48
Văn phòng Huế Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 500.000
Hoàng Long 11:20 - 07:28
Thời gian: 20:08
Văn phòng Huế Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 500.000
Hoàng Long 10:35 - 10:53
Thời gian: 00:18
Văn phòng Huế Văn phòng Vũng Tàu Giường nằm 39 chỗ 540.000
Hoàng Long 05:50 - 20:38
Thời gian: 14:48
Văn phòng Huế Nam Định Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 16:00 - 06:48
Thời gian: 14:48
Văn phòng Huế Nam Định Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 04:50 - 18:28
Thời gian: 13:38
Văn phòng Huế Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 320.000
Hoàng Long 05:50 - 19:58
Thời gian: 14:08
Văn phòng Huế Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 320.000
Hoàng Long 16:00 - 06:08
Thời gian: 14:08
Văn phòng Huế Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 320.000
Hoàng Long 17:30 - 05:33
Thời gian: 12:03
Văn phòng Huế Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 320.000
Hoàng Long 18:50 - 08:28
Thời gian: 13:38
Văn phòng Huế Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 320.000
Hoàng Long 04:50 - 14:30
Thời gian: 09:40
Văn phòng Huế Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 05:50 - 16:00
Thời gian: 10:10
Văn phòng Huế Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 16:00 - 02:10
Thời gian: 10:10
Văn phòng Huế Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 17:30 - 01:35
Thời gian: 08:05
Văn phòng Huế Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 18:50 - 04:30
Thời gian: 09:40
Văn phòng Huế Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 00:35 - 17:43
Thời gian: 17:08
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 02:02 - 19:10
Thời gian: 17:08
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 10:35 - 03:43
Thời gian: 17:08
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 11:00 - 03:38
Thời gian: 16:38
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 11:20 - 04:18
Thời gian: 16:58
Văn phòng Huế Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 450.000