Văn phòng Huế

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Huế ngày 15/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Minh Đức 09:00 - 04:10
Thời gian: 19:10
Văn phòng Huế Văn Phòng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 380.000
Sâm Hương 18:30 - 04:00
Thời gian: 09:30
Văn phòng Huế Bến xe Phía Nam Thanh Hoá Giường nằm 40 chỗ 230.000
Huetourist 15:30 - 18:30
Thời gian: 03:00
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Ghế ngồi 28 chỗ 150.000
Nhật Tuấn 16:00 - 04:30
Thời gian: 12:30
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 300.000
HAV Limousine 07:00 - 09:45
Thời gian: 02:45
Văn phòng Huế Hội An Limousine 9 chỗ VIP 290.000
Huetourist 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Ghế ngồi 29 chỗ 180.000
Camel Travel 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 300.000
Huetourist 15:30 - 19:00
Thời gian: 03:30
Văn phòng Huế Hội An Ghế ngồi 28 chỗ 180.000
Huetourist 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Huế Ngũ Hành Sơn Ghế ngồi 29 chỗ 180.000
HAV Limousine 15:30 - 17:30
Thời gian: 02:00
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 180.000
Camel Travel 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 300.000
Huetourist 08:00 - 13:45
Thời gian: 05:45
Văn phòng Huế Hội An Ghế ngồi 29 chỗ 220.000
HAV Limousine 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 180.000
HAV Limousine 13:30 - 15:30
Thời gian: 02:00
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 180.000
Nhật Tuấn 16:00 - 05:30
Thời gian: 13:30
Văn phòng Huế Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 38 chỗ 300.000
KT Travel Huế 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Huế Văn phòng Hội An Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
HAV Limousine 08:30 - 10:30
Thời gian: 02:00
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 180.000
HAV Limousine 17:30 - 19:30
Thời gian: 02:00
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 180.000
Camel Travel 16:40 - 05:30
Thời gian: 12:50
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 370.000
KT Travel Huế 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Huế Cửa khẩu Lao Bảo Giường nằm 38 chỗ 550.000
HAV Limousine 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 180.000