Văn phòng Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Đà Nẵng ngày 24/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ánh Minh Limousine 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Đà Nẵng Bưu Điện Núi Thành Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Ánh Minh Limousine 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Đà Nẵng Tam Kỳ Limousine 9 chỗ VIP 90.000
Tánh Hạnh 12:00 - 15:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Đà Nẵng Văn Phòng Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
HAV Limousine 14:00 - 16:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
HAV Limousine 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Đà Nẵng Sân bay Phú Bài Limousine 9 chỗ VIP 160.000
Ánh Minh Limousine 05:30 - 07:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Đà Nẵng Bưu Điện Núi Thành Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Ánh Minh Limousine 05:30 - 06:30
Thời gian: 01:00
Văn phòng Đà Nẵng Tam Kỳ Limousine 9 chỗ VIP 90.000
Tánh Hạnh 11:30 - 15:00
Thời gian: 03:30
Văn phòng Đà Nẵng Văn Phòng Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
HAV Limousine 12:00 - 14:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Huetourist 15:30 - 18:00
Thời gian: 02:30
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Ghế ngồi 28 chỗ 150.000
Ánh Minh Limousine 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Đà Nẵng Bưu Điện Núi Thành Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Ánh Minh Limousine 09:00 - 10:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Đà Nẵng Tam Kỳ Limousine 9 chỗ VIP 90.000
Tánh Hạnh 11:30 - 14:30
Thời gian: 03:00
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
HAV Limousine 16:00 - 18:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Camel Travel 14:30 - 05:30
Thời gian: 15:00
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 370.000
Ánh Minh Limousine 12:00 - 13:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Đà Nẵng Bưu Điện Núi Thành Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Ánh Minh Limousine 12:00 - 13:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Đà Nẵng Tam Kỳ Limousine 9 chỗ VIP 90.000
Tánh Hạnh 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
HAV Limousine 18:00 - 20:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hey Travel 14:00 - 06:15
Thời gian: 16:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Hà Nội Giường nằm 34 chỗ (Có WC) 350.000
Ánh Minh Limousine 16:30 - 18:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Đà Nẵng Bưu Điện Núi Thành Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Ánh Minh Limousine 16:30 - 17:30
Thời gian: 01:00
Văn phòng Đà Nẵng Tam Kỳ Limousine 9 chỗ VIP 90.000
HAV Limousine 07:00 - 09:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
KT Travel (Trekking Travel) 14:30 - 17:30
Thời gian: 03:00
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Hey Travel 15:00 - 07:15
Thời gian: 16:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Hà Nội Giường nằm 34 chỗ (Có WC) 350.000
Ánh Minh Limousine 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Đà Nẵng Bưu Điện Núi Thành Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Ánh Minh Limousine 17:00 - 18:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Đà Nẵng Tam Kỳ Limousine 9 chỗ VIP 90.000
HAV Limousine 10:00 - 12:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Huetourist 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Ghế ngồi 29 chỗ 180.000