Văn phòng Cát Bà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Cát Bà ngày 16/12/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cát Bà Express 08:45 - 12:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Hoàng Long 13:30 - 17:25
Thời gian: 03:55
Văn phòng Cát Bà Vp Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Cát Bà Express 15:30 - 18:50
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Cát Bà Express 11:45 - 15:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Hoàng Long 09:30 - 13:25
Thời gian: 03:55
Văn phòng Cát Bà Vp Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 200.000