Vạn Ninh, Vạn Giã

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vạn Ninh, Vạn Giã ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Hưng 08:50 - 11:50
Thời gian: 03:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 19:50 - 07:40
Thời gian: 11:50
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 08:50 - 18:30
Thời gian: 09:40
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 08:50 - 17:50
Thời gian: 09:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 19:50 - 04:50
Thời gian: 09:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 19:50 - 05:40
Thời gian: 09:50
Vạn Ninh, Vạn Giã Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 08:50 - 15:20
Thời gian: 06:30
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 45 chỗ 200.000