Vạn Ninh, Vạn Giã

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vạn Ninh, Vạn Giã ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Hưng 20:30 - 06:00
Thời gian: 09:30
Vạn Ninh, Vạn Giã Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 21:30 - 06:30
Thời gian: 09:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 21:30 - 01:00
Thời gian: 03:30
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 45 chỗ 170.000
Liên Hưng 20:30 - 09:00
Thời gian: 12:30
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 21:30 - 03:30
Thời gian: 06:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 45 chỗ 210.000
Liên Hưng 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 230.000