Vạn Ninh, Vạn Giã

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vạn Ninh, Vạn Giã ngày 28/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Hưng 19:50 - 04:50
Thời gian: 09:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Hội An Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 05:00 - 14:50
Thời gian: 09:50
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến xe Hội An Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 05:00 - 12:00
Thời gian: 07:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 19:50 - 07:40
Thời gian: 11:50
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 19:50 - 05:40
Thời gian: 09:50
Vạn Ninh, Vạn Giã VP Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 05:00 - 00:50
Thời gian: 19:50
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 05:00 - 08:30
Thời gian: 03:30
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 45 chỗ 200.000