Uông Bí

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Uông Bí ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tâm Bảo Anh Limousine 10:40 - 13:10
Thời gian: 02:30
Uông Bí Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Phúc Xuyên 06:45 - 09:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 09:45 - 12:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 13:15 - 16:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 16:15 - 19:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Tâm Bảo Anh Limousine 15:40 - 18:10
Thời gian: 02:30
Uông Bí Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Phúc Xuyên 07:45 - 10:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 11:15 - 14:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 14:15 - 17:15
Thời gian: 03:00
Uông Bí Vp Hà Nội VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 18:45 - 21:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Tâm Bảo Anh Limousine 13:40 - 16:10
Thời gian: 02:30
Uông Bí Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Phúc Xuyên 07:15 - 10:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 10:15 - 13:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 13:45 - 16:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 16:45 - 19:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Tâm Bảo Anh Limousine 08:40 - 11:10
Thời gian: 02:30
Uông Bí Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Phúc Xuyên 06:15 - 09:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 09:15 - 12:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 12:45 - 15:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 15:45 - 18:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Tâm Bảo Anh Limousine 18:40 - 21:10
Thời gian: 02:30
Uông Bí Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Phúc Xuyên 08:15 - 11:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 11:45 - 14:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 14:45 - 17:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Hà Thành Limousine 04:30 - 06:30
Thời gian: 02:00
Uông Bí Hà Nội Limousine 9 chỗ 160.000
Tâm Bảo Anh Limousine 04:40 - 07:10
Thời gian: 02:30
Uông Bí Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Phúc Xuyên 05:45 - 08:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 08:45 - 11:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 12:15 - 15:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 15:15 - 18:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Minh Anh Limousine 04:00 - 06:00
Thời gian: 02:00
Uông Bí Nội thành Hà Nội Limousine Fuso Rosa 19 chỗ 150.000