Uông Bí

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Uông Bí ngày 28/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 07:15 - 10:00
Thời gian: 02:45
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 08:15 - 11:00
Thời gian: 02:45
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 09:15 - 12:00
Thời gian: 02:45
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 09:45 - 12:30
Thời gian: 02:45
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 12:45 - 15:30
Thời gian: 02:45
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 13:15 - 16:00
Thời gian: 02:45
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 13:45 - 16:30
Thời gian: 02:45
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 14:15 - 17:00
Thời gian: 02:45
Uông Bí Vp Hà Nội VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 15:15 - 18:00
Thời gian: 02:45
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 16:15 - 19:00
Thời gian: 02:45
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Minh Anh Limousine 04:00 - 06:00
Thời gian: 02:00
Uông Bí Nội thành Hà Nội Limousine Fuso Rosa 19 chỗ 170.000
Vân Đồn Xanh 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Uông Bí Hà Nội VIP Limousine 180.000