Uông Bí

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Uông Bí ngày 23/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Sơn Anh 10:50 - 04:40
Thời gian: 17:50
Uông Bí Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 450.000
Phúc Xuyên 12:05 - 18:03
Thời gian: 05:58
Uông Bí Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 12:05 - 13:13
Thời gian: 01:08
Uông Bí Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 12:05 - 18:55
Thời gian: 06:50
Uông Bí Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 12:05 - 15:36
Thời gian: 03:31
Uông Bí Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 12:05 - 14:00
Thời gian: 01:55
Uông Bí Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 12:05 - 16:56
Thời gian: 04:51
Uông Bí Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 12:05 - 15:10
Thời gian: 03:05
Uông Bí Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 12:05 - 17:39
Thời gian: 05:34
Uông Bí Mậu A Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 12:05 - 19:40
Thời gian: 07:35
Uông Bí Sapa Giường nằm 45 chỗ 370.000