Tuy Hòa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Tuy Hòa ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngọc Hùng Văn Nhân 04:45 - 10:45
Thời gian: 06:00
Tuy Hòa VP Đà Lạt Giường nằm 46 chỗ 250.000
Thành Ban 17:25 - 03:55
Thời gian: 10:30
Tuy Hòa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 04:45 - 13:15
Thời gian: 08:30
Tuy Hòa VP Bảo Lộc Giường nằm 46 chỗ 250.000
Thành Ban 17:30 - 04:00
Thời gian: 10:30
Tuy Hòa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 04:45 - 12:30
Thời gian: 07:45
Tuy Hòa Bến Xe Di Linh Giường nằm 46 chỗ 250.000
Hạnh Thọ 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Tuy Hòa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 04:45 - 11:45
Thời gian: 07:00
Tuy Hòa Bến xe Đức Trọng Giường nằm 46 chỗ 250.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Tuy Hòa Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 250.000
Minh Phúc 01:20 - 11:30
Thời gian: 10:10
Tuy Hòa Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 42 chỗ 280.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 20:30 - 03:30
Thời gian: 07:00
Tuy Hòa Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 230.000