Tuy Hòa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Tuy Hòa ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thanh Thủy - Đà Lạt 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Tuy Hòa Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 250.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 20:30 - 03:30
Thời gian: 07:00
Tuy Hòa Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 230.000
Thành Ban 17:25 - 03:55
Thời gian: 10:30
Tuy Hòa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hạnh Thọ 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Tuy Hòa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Ban 17:30 - 04:00
Thời gian: 10:30
Tuy Hòa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0