Tp Hạ Long

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Tp Hạ Long ngày 21/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 13:15 - 17:00
Thời gian: 03:45
Tp Hạ Long Vp Hà Nội VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 05:00 - 08:00
Thời gian: 03:00
Tp Hạ Long Hà Nội Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Tp Hạ Long Hà Nội Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Tp Hạ Long Hà Nội Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Tp Hạ Long Hà Nội Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
Tp Hạ Long Hà Nội Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 15:00 - 18:00
Thời gian: 03:00
Tp Hạ Long Hà Nội Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
Tp Hạ Long Hà Nội Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 18:00 - 21:00
Thời gian: 03:00
Tp Hạ Long Hà Nội Limousine 9 chỗ 220.000
Hà Vy Limousine 03:30 - 06:00
Thời gian: 02:30
Tp Hạ Long Nội thành Hà Nội VIP limousine 9 chỗ 220.000
Minh Anh Limousine 03:30 - 06:00
Thời gian: 02:30
Tp Hạ Long Nội thành Hà Nội Limousine Fuso Rosa 19 chỗ 170.000
Vân Đồn Xanh 04:00 - 07:00
Thời gian: 03:00
Tp Hạ Long Hà Nội VIP Limousine 180.000