Tĩnh Gia

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Tĩnh Gia ngày 23/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Bích Thục 00:00 - 04:00
Thời gian: 04:00
Tĩnh Gia Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 120.000
Huy Phúc 18:50 - 23:20
Thời gian: 04:30
Tĩnh Gia Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 28 chỗ 200.000
Mận Tịnh 14:00 - 18:20
Thời gian: 04:20
Tĩnh Gia Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 120.000
Mận Tịnh 14:00 - 16:50
Thời gian: 02:50
Tĩnh Gia Hà Nam Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hải Phương 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Tĩnh Gia Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Mận Tịnh 14:00 - 15:50
Thời gian: 01:50
Tĩnh Gia Vp Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 80.000
Mận Tịnh 00:10 - 01:40
Thời gian: 01:30
Tĩnh Gia Thị Xã Thái Hòa Giường nằm 44 chỗ 120.000
Mận Tịnh 00:10 - 02:40
Thời gian: 02:30
Tĩnh Gia VP Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 130.000
Mận Tịnh 00:10 - 01:25
Thời gian: 01:15
Tĩnh Gia Chợ Tuần Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Tịnh 00:10 - 00:55
Thời gian: 00:45
Tĩnh Gia Ngã 3 Yên Lý Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Tịnh 00:10 - 02:10
Thời gian: 02:00
Tĩnh Gia Khu 32 Giường nằm 44 chỗ 120.000
Mận Tịnh 00:10 - 00:40
Thời gian: 00:30
Tĩnh Gia Hoàng Mai Giường nằm 44 chỗ 80.000