Tĩnh Gia

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Tĩnh Gia ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mận Tịnh 14:10 - 17:00
Thời gian: 02:50
Tĩnh Gia Thị xã Phủ Lý Giường nằm 44 chỗ 100.000
Sao Nghệ Limousine 20:10 - 22:30
Thời gian: 02:20
Tĩnh Gia Bến xe Miền Trung Nghệ An Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 10:20 - 12:30
Thời gian: 02:10
Tĩnh Gia Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 10:20 - 14:00
Thời gian: 03:40
Tĩnh Gia Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Mận Tịnh 14:10 - 16:00
Thời gian: 01:50
Tĩnh Gia Quốc lộ 1A qua thành phố Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 80.000
Sao Nghệ Limousine 14:50 - 17:00
Thời gian: 02:10
Tĩnh Gia Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Mận Tịnh 23:40 - 04:00
Thời gian: 04:20
Tĩnh Gia Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 120.000
Sao Nghệ Limousine 16:25 - 18:45
Thời gian: 02:20
Tĩnh Gia Bến xe Miền Trung Nghệ An Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Mận Tịnh 14:10 - 18:30
Thời gian: 04:20
Tĩnh Gia Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 120.000
Sao Nghệ Limousine 15:25 - 17:45
Thời gian: 02:20
Tĩnh Gia Bến xe Miền Trung Nghệ An Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000