Tĩnh Gia

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Tĩnh Gia ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Huy Phúc 18:50 - 23:20
Thời gian: 04:30
Tĩnh Gia Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 28 chỗ 0
Mận Tịnh 00:10 - 02:25
Thời gian: 02:15
Tĩnh Gia Khu 32 Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Tịnh 23:45 - 04:05
Thời gian: 04:20
Tĩnh Gia Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Tịnh 00:10 - 00:40
Thời gian: 00:30
Tĩnh Gia Hoàng Mai Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Tịnh 14:15 - 17:05
Thời gian: 02:50
Tĩnh Gia Hà Nam Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Tịnh 00:10 - 02:55
Thời gian: 02:45
Tĩnh Gia VP Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Tịnh 14:15 - 18:35
Thời gian: 04:20
Tĩnh Gia Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Tịnh 14:15 - 16:05
Thời gian: 01:50
Tĩnh Gia Vp Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 0
Bích Thục 00:00 - 04:00
Thời gian: 04:00
Tĩnh Gia Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
Mận Tịnh 00:10 - 01:55
Thời gian: 01:45
Tĩnh Gia Thị Xã Thái Hòa Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Phương 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Tĩnh Gia Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 chỗ 200.000