Thị xã Phủ Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thị xã Phủ Lý ngày 27/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mận Tịnh 13:20 - 18:00
Thời gian: 04:40
Thị xã Phủ Lý Khu 32 Giường nằm 44 chỗ 150.000
Mận Tịnh 21:50 - 02:30
Thời gian: 04:40
Thị xã Phủ Lý Khu 32 Giường nằm 44 chỗ 150.000
Mận Tịnh 13:20 - 15:40
Thời gian: 02:20
Thị xã Phủ Lý Tĩnh Gia Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Tịnh 13:20 - 16:30
Thời gian: 03:10
Thị xã Phủ Lý Đường 36 Giường nằm 44 chỗ 120.000
Mận Tịnh 21:50 - 01:00
Thời gian: 03:10
Thị xã Phủ Lý Đường 36 Giường nằm 44 chỗ 120.000
Mận Tịnh 21:50 - 00:10
Thời gian: 02:20
Thị xã Phủ Lý Tĩnh Gia Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Tịnh 13:20 - 17:40
Thời gian: 04:20
Thị xã Phủ Lý Nghĩa Đàn Giường nằm 44 chỗ 150.000
Mận Tịnh 13:20 - 15:00
Thời gian: 01:40
Thị xã Phủ Lý Big C Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Tịnh 13:20 - 16:10
Thời gian: 02:50
Thị xã Phủ Lý Thị xã Hoàng Mai Giường nằm 44 chỗ 120.000
Mận Tịnh 13:20 - 17:20
Thời gian: 04:00
Thị xã Phủ Lý Thị Xã Thái Hòa Giường nằm 44 chỗ 150.000
Mận Tịnh 21:50 - 01:50
Thời gian: 04:00
Thị xã Phủ Lý Thị Xã Thái Hòa Giường nằm 44 chỗ 150.000
Mận Tịnh 13:20 - 18:30
Thời gian: 05:10
Thị xã Phủ Lý Văn phòng Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 170.000
Mận Tịnh 21:50 - 03:00
Thời gian: 05:10
Thị xã Phủ Lý Văn phòng Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 170.000