Thị xã Phủ Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thị xã Phủ Lý ngày 20/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mận Tịnh 13:20 - 13:50
Thời gian: 00:30
Thị xã Phủ Lý Quốc lộ 1A qua thành phố Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 80.000
Mận Tịnh 13:20 - 17:20
Thời gian: 04:00
Thị xã Phủ Lý Thị Xã Thái Hòa Giường nằm 44 chỗ 130.000
Mận Tịnh 13:20 - 18:20
Thời gian: 05:00
Thị xã Phủ Lý Văn phòng Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 150.000
Mận Tịnh 13:20 - 15:00
Thời gian: 01:40
Thị xã Phủ Lý Big C Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Tịnh 13:20 - 15:40
Thời gian: 02:20
Thị xã Phủ Lý Tĩnh Gia Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Tịnh 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Thị xã Phủ Lý Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 80.000
Mận Tịnh 13:20 - 17:50
Thời gian: 04:30
Thị xã Phủ Lý Khu 32 Giường nằm 44 chỗ 130.000