Thị trấn Roòn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thị trấn Roòn ngày 17/08/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vinh Thanh 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Thị trấn Roòn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 150.000
Vinh Thanh 10:00 - 17:00
Thời gian: 07:00
Thị trấn Roòn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 150.000
Vinh Thanh 19:15 - 02:15
Thời gian: 07:00
Thị trấn Roòn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 150.000