Thái Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thái Bình ngày 22/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tiến Đạt (Ninh Bình) 07:00 - 08:55
Thời gian: 01:55
Thái Bình Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Hoàng Long 20:55 - 04:05
Thời gian: 07:10
Thái Bình Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 20:25 - 06:35
Thời gian: 10:10
Thái Bình Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 20:25 - 17:35
Thời gian: 21:10
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 20:55 - 09:05
Thời gian: 12:10
Thái Bình Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoàng Long 10:25 - 02:35
Thời gian: 16:10
Thái Bình Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 10:25 - 14:15
Thời gian: 03:50
Thái Bình Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 600.000
Hoàng Long 10:25 - 03:47
Thời gian: 17:22
Thái Bình Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 750.000
VietBus 06:30 - 13:20
Thời gian: 06:50
Thái Bình Bảo Hà Giường đôi 54 chỗ 230.000
Hoàng Long 20:25 - 08:53
Thời gian: 12:28
Thái Bình Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 730.000
Hoàng Long 20:55 - 22:25
Thời gian: 01:30
Thái Bình Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 150.000
Ngọc Tín 00:05 - 05:05
Thời gian: 05:00
Thái Bình Bến xe Sơn Hải Giường nằm 41 chỗ 170.000
Mai Sử 04:30 - 06:20
Thời gian: 01:50
Thái Bình Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Ngọc Tín 00:05 - 07:45
Thời gian: 07:40
Thái Bình Hà Tĩnh Giường nằm 41 chỗ 180.000
Hoàng Long 20:55 - 07:05
Thời gian: 10:10
Thái Bình Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 20:55 - 18:05
Thời gian: 21:10
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 10:25 - 13:40
Thời gian: 03:15
Thái Bình Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 20:25 - 12:35
Thời gian: 16:10
Thái Bình Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 20:25 - 00:15
Thời gian: 03:50
Thái Bình Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 600.000
Hoàng Long 20:55 - 14:17
Thời gian: 17:22
Thái Bình Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 750.000
VietBus 06:30 - 14:10
Thời gian: 07:40
Thái Bình Lào Cai Giường đôi 54 chỗ 280.000
Hoàng Long 20:55 - 09:23
Thời gian: 12:28
Thái Bình Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 730.000
Ngọc Tín 00:05 - 01:05
Thời gian: 01:00
Thái Bình Ninh Bình Giường nằm 41 chỗ 70.000
Hoàng Long 10:25 - 19:43
Thời gian: 09:18
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 700.000
Hoàng Long 07:33 - 09:03
Thời gian: 01:30
Thái Bình Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 140.000
Ngọc Tín 00:05 - 08:55
Thời gian: 08:50
Thái Bình Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 210.000
Hoàng Long 10:25 - 05:45
Thời gian: 19:20
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 420.000
Đại Lý Hoà Tiến 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Thái Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000
Hoàng Long 20:25 - 23:40
Thời gian: 03:15
Thái Bình Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 20:55 - 13:05
Thời gian: 16:10
Thái Bình Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 20:55 - 00:45
Thời gian: 03:50
Thái Bình Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 600.000
Hoàng Long 10:25 - 17:33
Thời gian: 07:08
Thái Bình Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 640.000
Hoàng Long 10:25 - 12:05
Thời gian: 01:40
Thái Bình Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 20:25 - 12:53
Thời gian: 16:28
Thái Bình Văn phòng Vũng Tàu Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 10:25 - 16:40
Thời gian: 06:15
Thái Bình Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 20:25 - 05:43
Thời gian: 09:18
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 700.000
Hoàng Long 10:25 - 17:35
Thời gian: 07:10
Thái Bình Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 20:55 - 15:02
Thời gian: 18:07
Thái Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 20:55 - 16:15
Thời gian: 19:20
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 420.000
Hoàng Long 10:25 - 22:35
Thời gian: 12:10
Thái Bình Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 300.000
Ngọc Tín 00:05 - 02:35
Thời gian: 02:30
Thái Bình Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 90.000
VietBus 06:30 - 12:45
Thời gian: 06:15
Thái Bình Mậu A Giường đôi 54 chỗ 200.000
Hoàng Long 20:25 - 14:45
Thời gian: 18:20
Thái Bình Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 20:55 - 04:03
Thời gian: 07:08
Thái Bình Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 640.000
Hoàng Long 20:55 - 22:35
Thời gian: 01:40
Thái Bình Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 10:25 - 11:55
Thời gian: 01:30
Thái Bình Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 20:55 - 03:10
Thời gian: 06:15
Thái Bình Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 07:53 - 09:23
Thời gian: 01:30
Thái Bình Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 10:25 - 04:32
Thời gian: 18:07
Thái Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 20:25 - 15:45
Thời gian: 19:20
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 420.000
Đại Lý Hoà Tiến 18:30 - 01:00
Thời gian: 06:30
Thái Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000
Hoàng Long 20:55 - 00:10
Thời gian: 03:15
Thái Bình Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 170.000
Kết Đoàn 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Thái Bình Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 180.000
Hoàng Long 10:25 - 04:45
Thời gian: 18:20
Thái Bình Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 20:25 - 03:33
Thời gian: 07:08
Thái Bình Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 640.000
Hoàng Long 20:25 - 22:05
Thời gian: 01:40
Thái Bình Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 530.000
Ngọc Tín 00:05 - 00:35
Thời gian: 00:30
Thái Bình Nam Định Giường nằm 41 chỗ 50.000
Hoàng Long 20:25 - 02:40
Thời gian: 06:15
Thái Bình Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 20:55 - 06:13
Thời gian: 09:18
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 700.000
Hoàng Long 20:25 - 03:35
Thời gian: 07:10
Thái Bình Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 10:25 - 20:35
Thời gian: 10:10
Thái Bình Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 10:25 - 07:35
Thời gian: 21:10
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 20:25 - 08:35
Thời gian: 12:10
Thái Bình Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 300.000
Ngọc Tín 00:05 - 03:05
Thời gian: 03:00
Thái Bình Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 140.000
VietBus 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Thái Bình Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 140.000
Hoàng Long 20:55 - 15:15
Thời gian: 18:20
Thái Bình Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
VietBus 06:30 - 15:10
Thời gian: 08:40
Thái Bình Bến xe Sa Pa Giường đôi 54 chỗ 330.000
Hoàng Long 10:25 - 22:53
Thời gian: 12:28
Thái Bình Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 730.000
Hoàng Long 20:25 - 21:55
Thời gian: 01:30
Thái Bình Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 150.000
Ngọc Tín 00:05 - 06:35
Thời gian: 06:30
Thái Bình Vinh Giường nằm 41 chỗ 170.000