Thái Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thái Bình ngày 22/02/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đức Lộc 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Thái Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 150.000
Đức Lộc Limousine 15:15 - 18:15
Thời gian: 03:00
Thái Bình Bến Xe Khách Cái Rồng Limousine 9 chỗ 200.000
Kết Đoàn 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Thái Bình Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 180.000
VietBus 06:30 - 13:20
Thời gian: 06:50
Thái Bình Bảo Hà Giường đôi 54 chỗ 230.000
Đức Lộc Limousine 12:00 - 13:15
Thời gian: 01:15
Thái Bình Hải Hậu Limousine 9 chỗ 100.000
Đức Lộc Limousine 17:00 - 18:05
Thời gian: 01:05
Thái Bình Xuân Trường Limousine 9 chỗ 100.000
Cúc Mừng 09:00 - 17:30
Thời gian: 08:30
Thái Bình Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 09:00 - 19:00
Thời gian: 10:00
Thái Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 22:00 - 09:30
Thời gian: 11:30
Thái Bình Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Đức Lộc Limousine 05:15 - 07:45
Thời gian: 02:30
Thái Bình Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 15:15 - 17:45
Thời gian: 02:30
Thái Bình Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
VietBus 06:30 - 12:45
Thời gian: 06:15
Thái Bình Mậu A Giường đôi 54 chỗ 200.000
VietBus 06:30 - 14:10
Thời gian: 07:40
Thái Bình Lào Cai Giường đôi 54 chỗ 280.000
Đức Lộc Limousine 12:00 - 12:55
Thời gian: 00:55
Thái Bình Trực Ninh Limousine 9 chỗ 100.000
Đức Lộc Limousine 17:00 - 17:45
Thời gian: 00:45
Thái Bình Nam Trực Limousine 9 chỗ 100.000
Cúc Mừng 09:00 - 18:15
Thời gian: 09:15
Thái Bình Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 09:00 - 14:45
Thời gian: 05:45
Thái Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Thái Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 0
Đức Lộc Limousine 05:15 - 07:15
Thời gian: 02:00
Thái Bình Thành phố Hạ Long Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 15:15 - 17:15
Thời gian: 02:00
Thái Bình Thành phố Hạ Long Limousine 9 chỗ 200.000
VietBus 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Thái Bình Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 140.000
Đức Lộc Limousine 07:00 - 08:15
Thời gian: 01:15
Thái Bình Hải Hậu Limousine 9 chỗ 100.000
Đức Lộc Limousine 12:00 - 13:05
Thời gian: 01:05
Thái Bình Xuân Trường Limousine 9 chỗ 100.000
Đức Lộc Limousine 23:00 - 00:15
Thời gian: 01:15
Thái Bình Hải Hậu Limousine 9 chỗ 100.000
Cúc Mừng 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Thái Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 22:00 - 06:30
Thời gian: 08:30
Thái Bình Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 22:00 - 08:00
Thời gian: 10:00
Thái Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Hoàng Hà 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Thái Bình Hồ Chí Minh Giường nằm 42 chỗ 650.000
Đức Lộc Limousine 10:15 - 12:45
Thời gian: 02:30
Thái Bình Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 22:15 - 00:45
Thời gian: 02:30
Thái Bình Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Việt Tân 07:30 - 06:00
Thời gian: 22:30
Thái Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 580.000
Đức Lộc Limousine 07:00 - 08:05
Thời gian: 01:05
Thái Bình Xuân Trường Limousine 9 chỗ 100.000
Đức Lộc Limousine 17:00 - 18:15
Thời gian: 01:15
Thái Bình Hải Hậu Limousine 9 chỗ 100.000
Đức Lộc Limousine 23:00 - 00:05
Thời gian: 01:05
Thái Bình Xuân Trường Limousine 9 chỗ 100.000
Cúc Mừng 09:00 - 20:30
Thời gian: 11:30
Thái Bình Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 22:00 - 04:30
Thời gian: 06:30
Thái Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 0
Đức Lộc Limousine 10:15 - 13:15
Thời gian: 03:00
Thái Bình Bến Xe Khách Cái Rồng Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 22:15 - 01:15
Thời gian: 03:00
Thái Bình Bến Xe Khách Cái Rồng Limousine 9 chỗ 200.000
Việt Sơn Anh 13:30 - 04:40
Thời gian: 15:10
Thái Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Đức Lộc Limousine 07:00 - 07:55
Thời gian: 00:55
Thái Bình Trực Ninh Limousine 9 chỗ 100.000
Đức Lộc Limousine 12:00 - 12:45
Thời gian: 00:45
Thái Bình Nam Trực Limousine 9 chỗ 100.000
Đức Lộc Limousine 23:00 - 23:55
Thời gian: 00:55
Thái Bình Trực Ninh Limousine 9 chỗ 100.000
Cúc Mừng 09:00 - 16:45
Thời gian: 07:45
Thái Bình Bến xe Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 22:00 - 07:15
Thời gian: 09:15
Thái Bình Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 22:00 - 03:45
Thời gian: 05:45
Thái Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 0
Đức Lộc Limousine 05:15 - 08:15
Thời gian: 03:00
Thái Bình Bến Xe Khách Cái Rồng Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 10:15 - 12:15
Thời gian: 02:00
Thái Bình Thành phố Hạ Long Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 22:15 - 00:15
Thời gian: 02:00
Thái Bình Thành phố Hạ Long Limousine 9 chỗ 200.000
VietBus 06:30 - 15:10
Thời gian: 08:40
Thái Bình Bến xe Sa Pa Giường đôi 54 chỗ 330.000
Đức Lộc Limousine 07:00 - 07:45
Thời gian: 00:45
Thái Bình Nam Trực Limousine 9 chỗ 100.000
Đức Lộc Limousine 17:00 - 17:55
Thời gian: 00:55
Thái Bình Trực Ninh Limousine 9 chỗ 100.000
Đức Lộc Limousine 23:00 - 23:45
Thời gian: 00:45
Thái Bình Nam Trực Limousine 9 chỗ 100.000
Cúc Mừng 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Thái Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 22:00 - 05:45
Thời gian: 07:45
Thái Bình Bến xe Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0