Thái Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thái Bình ngày 23/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tiến Đạt (Ninh Bình) 07:00 - 08:55
Thời gian: 01:55
Thái Bình Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Mai Sử 04:30 - 06:20
Thời gian: 01:50
Thái Bình Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Hoàng Long 07:33 - 09:03
Thời gian: 01:30
Thái Bình Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 07:53 - 09:23
Thời gian: 01:30
Thái Bình Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 10:25 - 17:35
Thời gian: 07:10
Thái Bình Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 20:25 - 03:35
Thời gian: 07:10
Thái Bình Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 20:55 - 04:05
Thời gian: 07:10
Thái Bình Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Ngọc Tín 00:05 - 07:45
Thời gian: 07:40
Thái Bình Hà Tĩnh Giường nằm 41 chỗ 180.000
Ngọc Tín 00:05 - 08:55
Thời gian: 08:50
Thái Bình Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 210.000
Hoàng Long 10:25 - 02:32
Thời gian: 16:07
Thái Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 20:55 - 13:02
Thời gian: 16:07
Thái Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 10:25 - 20:35
Thời gian: 10:10
Thái Bình Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 20:25 - 06:35
Thời gian: 10:10
Thái Bình Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 20:55 - 07:05
Thời gian: 10:10
Thái Bình Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 10:25 - 03:45
Thời gian: 17:20
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 420.000
Hoàng Long 20:25 - 13:45
Thời gian: 17:20
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 420.000
Hoàng Long 20:55 - 14:15
Thời gian: 17:20
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 420.000
Hoàng Long 10:25 - 05:35
Thời gian: 19:10
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 20:25 - 15:35
Thời gian: 19:10
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 20:55 - 16:05
Thời gian: 19:10
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 450.000
Đại Lý Hoà Tiến 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Thái Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 18:30 - 01:00
Thời gian: 06:30
Thái Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000
Hoàng Long 10:25 - 13:40
Thời gian: 03:15
Thái Bình Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 20:25 - 23:40
Thời gian: 03:15
Thái Bình Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 20:55 - 00:10
Thời gian: 03:15
Thái Bình Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 170.000
Ngọc Tín 00:05 - 02:35
Thời gian: 02:30
Thái Bình Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 90.000
Ngọc Tín 00:05 - 03:05
Thời gian: 03:00
Thái Bình Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 140.000
Hoàng Long 10:25 - 00:35
Thời gian: 14:10
Thái Bình Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 20:25 - 10:35
Thời gian: 14:10
Thái Bình Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 20:55 - 11:05
Thời gian: 14:10
Thái Bình Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Kết Đoàn 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Thái Bình Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 180.000
VietBus 06:30 - 12:45
Thời gian: 06:15
Thái Bình Mậu A Giường đôi 54 chỗ 200.000
VietBus 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Thái Bình Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 140.000
Hoàng Long 10:25 - 12:15
Thời gian: 01:50
Thái Bình Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 600.000
Hoàng Long 20:25 - 22:15
Thời gian: 01:50
Thái Bình Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 600.000
Hoàng Long 20:55 - 22:45
Thời gian: 01:50
Thái Bình Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 600.000
Hoàng Long 10:25 - 02:45
Thời gian: 16:20
Thái Bình Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 20:25 - 12:45
Thời gian: 16:20
Thái Bình Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 20:55 - 13:15
Thời gian: 16:20
Thái Bình Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 10:25 - 01:47
Thời gian: 15:22
Thái Bình Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 20:55 - 12:17
Thời gian: 15:22
Thái Bình Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 10:25 - 15:33
Thời gian: 05:08
Thái Bình Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 640.000
Hoàng Long 20:25 - 01:33
Thời gian: 05:08
Thái Bình Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 640.000
Hoàng Long 20:55 - 02:03
Thời gian: 05:08
Thái Bình Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 640.000
Việt Tân 07:30 - 06:00
Thời gian: 22:30
Thái Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 550.000
VietBus 06:30 - 15:10
Thời gian: 08:40
Thái Bình Bến xe Sa Pa Giường đôi 54 chỗ 330.000
VietBus 06:30 - 13:20
Thời gian: 06:50
Thái Bình Bảo Hà Giường đôi 54 chỗ 230.000
VietBus 06:30 - 14:10
Thời gian: 07:40
Thái Bình Lào Cai Giường đôi 54 chỗ 280.000
Hoàng Long 10:25 - 10:05
Thời gian: 23:40
Thái Bình Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 20:25 - 20:05
Thời gian: 23:40
Thái Bình Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 20:55 - 20:35
Thời gian: 23:40
Thái Bình Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 10:25 - 20:53
Thời gian: 10:28
Thái Bình Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 730.000
Hoàng Long 20:25 - 06:53
Thời gian: 10:28
Thái Bình Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 730.000
Hoàng Long 20:55 - 07:23
Thời gian: 10:28
Thái Bình Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 730.000
Hoàng Long 20:25 - 10:53
Thời gian: 14:28
Thái Bình Văn phòng Vũng Tàu Giường nằm 39 chỗ 750.000
Ngọc Tín 00:05 - 00:35
Thời gian: 00:30
Thái Bình Nam Định Giường nằm 41 chỗ 50.000
Hoàng Long 10:25 - 11:55
Thời gian: 01:30
Thái Bình Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 20:25 - 21:55
Thời gian: 01:30
Thái Bình Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 20:55 - 22:25
Thời gian: 01:30
Thái Bình Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 150.000
Ngọc Tín 00:05 - 01:05
Thời gian: 01:00
Thái Bình Ninh Bình Giường nằm 41 chỗ 70.000
Hoàng Long 10:25 - 16:40
Thời gian: 06:15
Thái Bình Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 20:25 - 02:40
Thời gian: 06:15
Thái Bình Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 20:55 - 03:10
Thời gian: 06:15
Thái Bình Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 180.000
Ngọc Tín 00:05 - 06:35
Thời gian: 06:30
Thái Bình Vinh Giường nằm 41 chỗ 170.000
Ngọc Tín 00:05 - 05:05
Thời gian: 05:00
Thái Bình Bến xe Sơn Hải Giường nằm 41 chỗ 170.000
Hoàng Long 10:25 - 17:43
Thời gian: 07:18
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 700.000
Hoàng Long 20:25 - 03:43
Thời gian: 07:18
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 700.000
Hoàng Long 20:55 - 04:13
Thời gian: 07:18
Thái Bình Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 700.000