Tam Kỳ

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Tam Kỳ ngày 21/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 04:50
Thời gian: 09:20
Tam Kỳ Buôn Hồ Giường nằm 44 chỗ 0
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 02:30
Thời gian: 07:00
Tam Kỳ Chư Sê Giường nằm 44 chỗ 0
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 03:50
Thời gian: 08:20
Tam Kỳ Ea H`Leo Giường nằm 44 chỗ 0
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 06:10
Thời gian: 10:40
Tam Kỳ Cư Kuin Giường nằm 44 chỗ 0
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 02:50
Thời gian: 07:20
Tam Kỳ Phú Nhơn Giường nằm 44 chỗ 0
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 06:40
Thời gian: 11:10
Tam Kỳ Lắk Giường nằm 44 chỗ 0
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 02:00
Thời gian: 06:30
Tam Kỳ Pleiku Giường nằm 44 chỗ 0
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Tam Kỳ VP Buôn Ma Thuột Giường nằm 44 chỗ 0