Sa Pa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sa Pa ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
EcoSapa Limousine 15:15 - 20:15
Thời gian: 05:00
Sa Pa Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 250.000
EcoSapa Limousine 07:30 - 12:30
Thời gian: 05:00
Sa Pa Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 250.000
EcoSapa Limousine 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
Sa Pa Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 250.000
EcoSapa Limousine 15:00 - 20:00
Thời gian: 05:00
Sa Pa Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 250.000
EcoSapa Limousine 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Sa Pa Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 250.000
EcoSapa Limousine 15:10 - 20:10
Thời gian: 05:00
Sa Pa Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 250.000
EcoSapa Limousine 15:20 - 20:20
Thời gian: 05:00
Sa Pa Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 250.000