Quỳnh Lưu

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quỳnh Lưu ngày 24/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 12:30 - 19:45
Thời gian: 07:15
Quỳnh Lưu Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 270.000
Sao Nghệ Limousine 11:25 - 14:15
Thời gian: 02:50
Quỳnh Lưu Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Cúc Mừng 12:30 - 20:00
Thời gian: 07:30
Quỳnh Lưu Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 270.000
Hồng Vinh Limousine 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Quỳnh Lưu Big C Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Cúc Mừng 12:30 - 17:30
Thời gian: 05:00
Quỳnh Lưu Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 12:30 - 18:15
Thời gian: 05:45
Quỳnh Lưu Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Hồng Vinh Limousine 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Quỳnh Lưu Big C Thanh Hóa Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Sao Nghệ Limousine 11:25 - 13:15
Thời gian: 01:50
Quỳnh Lưu Big C Thanh Hóa Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 250.000