Quỳnh Lưu

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quỳnh Lưu ngày 20/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Nghệ Limousine 11:25 - 13:15
Thời gian: 01:50
Quỳnh Lưu Big C Thanh Hóa Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Cúc Mừng 12:30 - 14:30
Thời gian: 02:00
Quỳnh Lưu Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 12:30 - 18:15
Thời gian: 05:45
Quỳnh Lưu Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Sao Nghệ Limousine 17:40 - 20:30
Thời gian: 02:50
Quỳnh Lưu Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Cúc Mừng 12:30 - 20:00
Thời gian: 07:30
Quỳnh Lưu Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 270.000
Sao Nghệ Limousine 11:25 - 14:15
Thời gian: 02:50
Quỳnh Lưu Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Cúc Mừng 09:30 - 12:00
Thời gian: 02:30
Quỳnh Lưu Phủ Lý Giường nằm 46 chỗ 100.000
Sao Nghệ Limousine 14:10 - 17:00
Thời gian: 02:50
Quỳnh Lưu Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Cúc Mừng 12:30 - 19:45
Thời gian: 07:15
Quỳnh Lưu Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 12:30 - 17:30
Thời gian: 05:00
Quỳnh Lưu Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000