Quy Nhơn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quy Nhơn ngày 27/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoa Nho 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Quy Nhơn Sài Gòn Giường nằm 44 chỗ 250.000
Phúc Thuận Thảo 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Quy Nhơn Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 70.000
Thu Thiên Trang 18:30 - 06:15
Thời gian: 11:45
Quy Nhơn BX Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 250.000
Phúc Thuận Thảo 18:30 - 03:20
Thời gian: 08:50
Quy Nhơn Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 220.000
Long Nguyễn 16:30 - 04:15
Thời gian: 11:45
Quy Nhơn VP Sài Gòn Giường nằm 44 chỗ 250.000
Phúc Thuận Thảo 16:00 - 18:00
Thời gian: 02:00
Quy Nhơn Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 70.000
Hoàng Huy 15:30 - 04:00
Thời gian: 12:30
Quy Nhơn Bãi xe Tân Phú Giường nằm 44 chỗ 250.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Quy Nhơn Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 230.000
Cẩm Vân 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Quy Nhơn Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 42 Chỗ 400.000
Phúc Thuận Thảo 06:30 - 15:20
Thời gian: 08:50
Quy Nhơn Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 05:20
Thời gian: 11:50
Quy Nhơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 240.000
Phúc Thuận Thảo 06:30 - 11:30
Thời gian: 05:00
Quy Nhơn Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 120.000