Quy Nhơn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quy Nhơn ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cẩm Vân 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Quy Nhơn Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 42 Chỗ 380.000
Phúc Thuận Thảo 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Quy Nhơn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 210.000
Phúc Thuận Thảo 18:30 - 03:20
Thời gian: 08:50
Quy Nhơn Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Thuận Thảo 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Quy Nhơn Tuy Hoà Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Phúc Thuận Thảo 06:30 - 11:30
Thời gian: 05:00
Quy Nhơn Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 110.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 22:50
Thời gian: 05:20
Quy Nhơn Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 230.000
Phúc Thuận Thảo 06:30 - 08:45
Thời gian: 02:15
Quy Nhơn Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 70.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 21:50
Thời gian: 04:20
Quy Nhơn Cam Ranh Giường nằm 40 chỗ 230.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 19:40
Thời gian: 02:10
Quy Nhơn Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 70.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Quy Nhơn Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 230.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 05:20
Thời gian: 11:50
Quy Nhơn Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 240.000
Phúc Thuận Thảo 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Quy Nhơn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 210.000
Phúc Thuận Thảo 06:30 - 15:20
Thời gian: 08:50
Quy Nhơn Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Thuận Thảo 16:00 - 18:00
Thời gian: 02:00
Quy Nhơn Tuy Hoà Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 20:50
Thời gian: 03:20
Quy Nhơn Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 110.000