Quy Nhơn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quy Nhơn ngày 20/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 05:50
Thời gian: 11:50
Quy Nhơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Quy Nhơn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 210.000
Cẩm Vân 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Quy Nhơn Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 42 Chỗ 400.000
Phúc Thuận Thảo 06:30 - 11:30
Thời gian: 05:00
Quy Nhơn Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 120.000
Thu Thiên Trang 18:30 - 06:15
Thời gian: 11:45
Quy Nhơn BX Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 220.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Quy Nhơn Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 230.000
Phúc Thuận Thảo 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Quy Nhơn Tuy Hoà Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Phúc Thuận Thảo 06:30 - 15:20
Thời gian: 08:50
Quy Nhơn Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 220.000
Long Nguyễn 16:30 - 04:15
Thời gian: 11:45
Quy Nhơn VP Sài Gòn Giường nằm 44 chỗ 250.000
Phúc Thuận Thảo 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Quy Nhơn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 210.000
Phúc Thuận Thảo 16:00 - 18:00
Thời gian: 02:00
Quy Nhơn Tuy Hoà Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Phúc Thuận Thảo 18:30 - 03:20
Thời gian: 08:50
Quy Nhơn Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 220.000