Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 22/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Sơn Anh 17:30 - 08:20
Thời gian: 14:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 350.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ia Grai Giường nằm 44 chỗ 300.000
Dũng Anh 22:00 - 04:30
Thời gian: 06:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Diễn Châu Giường nằm 44 chỗ 160.000
Dũng Anh 22:00 - 07:00
Thời gian: 09:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Anh Sơn Giường nằm 44 chỗ 230.000
Dũng Anh 23:10 - 05:40
Thời gian: 06:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Nghi Lộc Giường nằm 44 chỗ 160.000
Việt Sơn Anh 17:30 - 12:40
Thời gian: 19:10
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 400.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 300.000
Dũng Anh 22:00 - 07:30
Thời gian: 09:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Con Cuông Giường nằm 44 chỗ 230.000
Dũng Anh 23:10 - 09:10
Thời gian: 10:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Con Cuông Giường nằm 44 chỗ 230.000
Dũng Anh 23:10 - 06:40
Thời gian: 07:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Yên Thành Giường nằm 44 chỗ 160.000
Việt Sơn Anh 17:30 - 10:10
Thời gian: 16:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 350.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 17:00 - 03:30
Thời gian: 10:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Kon Tum (Quốc lộ 14) Giường nằm 44 chỗ 300.000
Dũng Anh 22:00 - 04:00
Thời gian: 06:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Nghi Lộc Giường nằm 44 chỗ 160.000
Dũng Anh 23:10 - 08:40
Thời gian: 09:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Anh Sơn Giường nằm 44 chỗ 230.000
Dũng Anh 23:10 - 10:40
Thời gian: 11:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Tương Dương Giường nằm 44 chỗ 260.000
Tân Kim Chi 22:00 - 06:30
Thời gian: 08:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 350.000
Tân Kim Chi 22:00 - 04:00
Thời gian: 06:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) BigC Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 350.000
Dũng Anh 22:00 - 09:00
Thời gian: 11:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 44 chỗ 260.000
Dũng Anh 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 44 chỗ 160.000
Dũng Anh 23:10 - 07:40
Thời gian: 08:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đô Lương Giường nằm 44 chỗ 170.000
Việt Sơn Anh 17:30 - 09:10
Thời gian: 15:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 350.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Đắk Đoa Giường nằm 44 chỗ 300.000
Dũng Anh 22:00 - 06:30
Thời gian: 08:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đô Lương Giường nằm 44 chỗ 170.000
Dũng Anh 23:10 - 05:10
Thời gian: 06:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 44 chỗ 160.000
Dũng Anh 23:10 - 06:10
Thời gian: 07:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Diễn Châu Giường nằm 44 chỗ 160.000
Tân Kim Chi 23:15 - 07:45
Thời gian: 08:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 310.000
Tân Kim Chi 23:15 - 05:15
Thời gian: 06:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) BigC Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 310.000
Dũng Anh 22:30 - 15:30
Thời gian: 17:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Khách Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 400.000
Dũng Anh 22:00 - 05:30
Thời gian: 07:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Yên Thành Giường nằm 44 chỗ 160.000
Dũng Anh 23:10 - 08:10
Thời gian: 09:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Lĩnh Sơn Giường nằm 44 chỗ 190.000